Duurzaamheid

Eleos vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Als christenen geloven wij dat de zorg voor deze aarde door God aan ons is toevertrouwd. Daarom moeten we een goed rentmeester zijn van de schepping en werken we aan een duurzaam Eleos.

De redenen waarom we duurzaam willen zijn

 1. De concentratie CO2 in de atmosfeer moet omlaag om klimaatveranderingen tegen te gaan.
 2. Duurzaamheid is een kans in plaats van een opgave.
 3. En er zijn wettelijke verplichtingen en ook zorgverzekeraars stellen eisen rond duurzaamheid.

Deze stappen hebben we al gezet

 • Trainen van medewerkers in slimme en duurzame oplossingen als papierloos- en online vergaderen.
 • Bij het afsluiten van leverancierscontracten houden we rekening hoe de leverancier omgaat met milieu en duurzaamheid.
 • Deelname aan een duurzame energieovereenkomst (Greendeal bij Intrakoop).
 • Invoeren van een automatische schakeling van (led)verlichting.
 • De inzet van aardwarmte met een waterpompsysteem bij de beschermde woonvorm Regenboogh in Ermelo.
 • Gebruik van retourbox voor schrijfwaren waarmee lege en kapotte schrijfwaren ingezameld worden en waarvoor een kringloop ontwikkeld is door Product for Product.
 • Deelname aan ‘Paper for Paper’, waarbij papier ingezameld en verwerkt wordt met als doel dit als gerecycled papier terug te leveren.
 • Vermindering van papiergebruik door inzet van Bambooks en het begrenzen van de printapparatuur met een code voor uitgifte.
 • (Her)gebruik van standaard meubilair op locaties.
 • Beperken van reisbewegingen door video vergaderen tussen locaties.
 • Inzetten op duurzame (vervoer)oplossingen en zorginnovatie voor cliënten door de inzet van e-health toepassingen.
 • Realiseren van een gezonde werkomgeving bij nieuwe kantoorpanden.

Deze stappen gaan we in ieder geval nog zetten

 • per locatie onze huidige ‘footprint’ in kaart brengen;
 • per locatie routekaarten opstellen om vermindering van energie te realiseren;
 • per locatie de mogelijkheden voor zonnepanelen onderzoeken;
 • op mutatiemomenten de mogelijkheden onderzoeken om gasloos te worden