Samenwerking lokale partners

Eleos werkt samen met zogenaamde lokale ketenpartners met als doel dat cliënten de juiste zorg ontvangen. Hierbij kunt u denken aan: huisarts, poh (praktijk ondersteuner huisarts), wijk- en jeugdteams, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentes. De samenwerking is altijd in het belang van de cliënt en zal met de cliënt worden afgestemd. Afhankelijk van de situatie van de cliënt zal gekeken worden met welke partners het beste samengewerkt kan worden.

Eleos werkt aan een gezonde leefomgeving voor volwassenen en jongeren. Daarom zijn we aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem, waarin staat welke hulpverleners zijn betrokken bij de zorg voor een jongere (tot 23 jaar). Door de Verwijsindex kun je gemakkelijk zien wie er allemaal betrokken zijn bij de hulpverlening. Naast overzicht voor hulpverleners, helpt de Verwijsindex ook bij het bevorderen van een veilig leefklimaat en gezonde ontwikkeling. Als hiervoor het uitwisselen van persoonsgegevens nodig is, bespreken we dat eerst met jou. Lees hier meer over de Verwijsindex. Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan hier meer over de Verwijsindex.

Samenwerkingsverbanden

Eleos is betrokken in verschillende samenwerkingsverbanden. Door samen te werken met andere organisaties, verbeteren we de zorg die we leveren. Eleos is momenteel o.a. lid van of betrokken bij:

Daarnaast werken we nauw samen met deze organisaties: