Eleos werkt samen met zogenaamde lokale ketenpartners met als doel dat cliënten de juiste zorg ontvangen. Hierbij kunt u denken aan: huisarts, POH (praktijk ondersteuner huisarts), wijk- en jeugdteams, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentes. De samenwerking is altijd in het belang van de cliënt en zal met de cliënt worden afgestemd. Afhankelijk van de situatie van de cliënt zal gekeken worden met welke partners het beste samengewerkt kan worden.

Eleos werkt bijvoorbeeld samen met andere partners in de Verwijsindex. Daarover lees je hier meer. Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan hier meer over de Verwijsindex.