Eleos werkt samen met zogenaamde lokale ketenpartners met als doel dat cliënten de juiste zorg ontvangen. Hierbij kunt u denken aan: huisarts, poh (praktijk ondersteuner huisarts), wijk- en jeugdteams, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentes. De samenwerking is altijd in het belang van de cliënt en zal met de cliënt worden afgestemd. Afhankelijk van de situatie van de cliënt zal gekeken worden met welke partners het beste samengewerkt kan worden.

Eleos werkt bijvoorbeeld samen met andere partners in de Verwijsindex. Daarover lees je hier meer. Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan hier meer over de Verwijsindex.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Eleos werken we volgens de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als een behandelaar of begeleider vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan maakt hij/zij dit bespreekbaar met jou (en je kind). Samen met jou bedenkt de hulpverlener een plan om de emotionele en/of lichamelijke veiligheid te waarborgen.