Meldcode huiselijk geweld

Soms zijn er vermoedens van een onveilige situatie. Dat kan zowel gelden voor volwassenen als kinderen. Daarom werken we bij Eleos met de meldcode huiselijk geweld.

Bij Eleos werken we volgens de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als een behandelaar of begeleider vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan maakt hij/zij dit bespreekbaar met jou (en je kind). Samen met jou bedenkt de hulpverlener een plan om de emotionele en/of lichamelijke veiligheid te waarborgen.