over vragenlijsten

Op verschillende momenten in de behandeling of bij begeleiding krijg je een vragenlijst. Op deze pagina leggen we je uit wat we daarmee doen en waarom we dat doen.

Met de vragenlijst meten we bijvoorbeeld het effect van de behandeling of begeleiding

Zo evalueren we of en hoe de zorg bijdraagt aan jouw herstel. Jouw behandelaar of begeleider bespreekt de antwoorden met jou. Daarnaast gebruiken we vragenlijsten om de kwaliteit van onze zorg te evalueren.

Op verschillende momenten krijg je een vragenlijst

Allereerst bij de aanmelding of intake, ter voorbereiding op een eerste gesprek. Daarna bij het eerste behandelcontact. Verder krijg je daarna elke drie tot zes maanden een vragenlijst, totdat het behandel- of begeleidingstraject is afgerond.

Jongeren vullen ook vragenlijsten in

Bij kinderen tot 12 jaar sturen we de vragenlijsten naar de ouder(s). Vanaf 12 jaar krijgt de jongere zelf de vragenlijsten. In overleg met de behandelaar of begeleider kun je als ouder(s) ook een vragenlijst invullen.

We gebruiken verschillende soorten vragenlijsten

Welke dat zijn, is afhankelijk van de klachten en het herstel proces. Sommige vragenlijsten zijn specifiek voor jouw klachten. Daarnaast gebruiken we vragenlijsten voor ROM metingen (Routine Outcome Monitoring). Het doel van deze vragenlijsten is het meten van het effect van de behandeling op jouw herstel. Als onderdeel hiervan gebruiken we bij Eleos ook vragen over hoop, zingeving, geloof en identiteit. Eleos is specialist in christelijke ggz. Daarom vinden we het belangrijk om de relatie tussen deze vragen en jouw welzijn mee te nemen in behandeling. De anonieme antwoorden op de ROM vragenlijsten gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek. Anoniem betekent dat de antwoorden niet naar jou te herleiden zijn.

Geef het door wanneer wij jouw anonieme antwoorden niet mogen gebruiken

Dat doe je wanneer je bezwaar hebt tegen het anonieme gebruik van ROM vragenlijsten voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kun je aangeven bij jouw behandelaar of begeleider. Bij bezwaar worden jouw antwoorden niet gebruikt. Bezwaar maken is altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij het eerste gesprek. Wanneer je later in de behandeling bezwaar maakt, kan het zijn dat eerdere anonieme antwoorden al gebruikt zijn voor onderzoek.

Aan het einde van de behandeling ontvang je een vragenlijst over cliënttevredenheid

Met deze vragenlijst meten we jouw tevredenheid en wat je vindt van de kwaliteit van onze zorg. Ook stellen we praktische vragen over bijvoorbeeld onze bereikbaarheid.

We gaan zorgvuldig om jouw informatie

De antwoorden die je invult in de vragenlijst gaan naar jouw behandelaar of begeleider. Wanneer we vragenlijsten gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek dan zorgen we ervoor dat jouw gegevens niet herleidbaar verwerkt worden. Voor deelname aan specifieke onderzoeken vragen we altijd eerst jouw toestemming. Wetenschappelijk onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg). Wil je meer weten over hoe we bij Eleos met privacy omgaan? Bekijk hier ons privacy statement.

We kunnen geen nieuwe vragenlijst sturen als de vragenlijst verlopen is

De volgende keer kun je weer een nieuwe vragenlijst invullen. We hopen dat je de vragenlijst op tijd invult. Het invullen van de vragenlijst kan nuttig zijn voor jouw herstel.

Stel gerust vragen wanneer je die hebt

Stel je vragen aan jouw behandelaar of begeleider of stuur een e-mail naar vragenlijst@eleos.nl.