kennisinstituut christelijke ggz

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden je daarom zorg vanuit het christelijke geloof. En we willen in onze behandeling recht doen aan jouw geloof en geloofsbeleving. We vinden het ook belangrijk om dit op een professionele en verantwoorde manier te doen. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig.

Wetenschappelijk onderbouwd  

Daarom zijn we samen met De Hoop het Kennisinstituut christelijke ggz gestart. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar interactie tussen het geloof en psychische gezondheid. Het Kennisinstituut initieert dit onderzoek en voert het uit. Ook houdt het Kennisinstituut zich bezig met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen vanuit het perspectief van het geloof. 

Toepassen en delen van kennis
We passen onze kennis toe in onze behandeling en begeleiding. En we delen onze kennis met professionals in de ggz en personen die werkzaam zijn binnen het pastoraat. Lees meer over ons werk op de website van het Kennisinstituut.