Staatssecretaris van Ooijen bezoekt deeltijdbehandeling de Combi

Op maandag 19 september 2022 bezocht Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, deeltijdbehandeling de Combi in Ede. Op de Combi biedt Eleos een combinatie van onderwijs en behandeling aan scholieren met (dreigend) schooluitval. Tijdens dit bezoek sprak staatssecretaris Maarten van Ooijen met oud-leerlingen en hulpverleners.

De staatssecretaris werd met veel enthousiasme ontvangen op de Combi, door zowel een grote groep oud-leerlingen als behandelaren. Na een introductie over de Combi ging de staatssecretaris uitgebreid met de leerlingen en een ouder van een leerling in gesprek. Zij vertelden over wat de Combi heeft betekend voor hen, nu en in de toekomst. De vaak kwetsbare verhalen werden openlijk gedeeld. Oud-leerling: “Er is in mijn hele schoolperiode nooit gevraagd waarom ik me steeds ziek meldde.” Een ander meldt: “Steeds werd er een behandeling gestart zonder écht naar mij te luisteren. Ik had geen regie.” Staatssecretaris van Ooijen bedankte de jongeren voor hun openheid en enthousiasme. “Supertof dat jullie speciaal voor dit bezoek hier zijn en dat jullie dit met mij willen delen.”

Een ingewikkeld proces

De Combi nodigde de staatssecretaris uit om enerzijds het succes te laten zien, maar anderzijds ook verbeterpunten onder de aandacht te brengen. Esther Bargeman, groepsleider bij de Combi: “Thuiszitters worden vaak ziek gemeld. Hierdoor komen ze te laat in beeld. Zorg en onderwijs werken nog onvoldoende samen. Vaak wordt er wel óver jongeren gesproken, maar niet mét hen. Er heerst angst onder leerkrachten om door te vragen bij problemen.” Naast het ontbreken van expertise op dit gebied is de bekostiging een lastig proces. Hierdoor zitten veel leerlingen langer thuis dan nodig is.

Een unieke combinatie van onderwijs en behandeling

De Combi bestaat sinds 2018 en is een behandellocatie van Eleos. De locatie is bedoeld voor scholieren van 12-18 jaar met (dreigende) schooluitval in combinatie met psychische klachten. Op de Combi volgen leerlingen in een klas van maximaal tien leerlingen onderwijs en krijgen daarnaast behandeling. Het doel is om leerlingen in een aantal weken voor te bereiden op terugkeer naar hun eigen school.

Lees meer over de Combi via www.eleos.nl/de-combi-deeltijdbehandeling/