Juventum krijgt licentie Geef me de 5

Vanaf mei 2020 mag woonvorm Juventum zich officieel licentiehouder ‘Geef me de 5’ noemen. Afgelopen jaren hebben alle vaste begeleiders bij Juventum de opleiding van ‘Geef me de 5’ gevolgd, waarmee ze extra zijn toegerust in de begeleiding van mensen met autisme.

Dit schept ook duidelijkheid voor bewoners van Juventum: alle begeleiders communiceren nu autisme-proof, bijvoorbeeld door afspraken te beschrijven in ‘wie, wat, waarom, waar en hoe’. Juist voor jongeren met autisme heeft dit grote meerwaarde.

De methodiek van ‘Geef me de 5’ is gebouwd rond 5 pijlers: Autisme begrijpen, Positief contact, Basisrust creëren, Problemen oplossen en Ontwikkeling bevorderen.