Juventum (behandeling met verblijf)

Het gaat niet meer thuis. Je zit vast in gedachten en gewoontes waar jij en je omgeving geen raad meer mee weten. Eleos help jou graag als thuis wonen door psychisch problemen (zoals autisme, ADHD of angst) even niet lukt. We bieden je behandeling met verblijf in een veilige, christelijke omgeving.

Een plek waar je mag zijn wie je bent
Bij Juventum kan en mag je jezelf zijn. Je leeft in kleine groepen van 4 jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar in een huiselijke sfeer. Je hebt je eigen kamer. Er wordt samen gegeten en gekookt. De huishoudelijke taken worden onderling verdeeld. Als je wilt kun je meedoen aan leuke activiteiten.

Je begeleiders zijn professioneel betrokken
Ze staan 24 uur per dag voor je klaar. Samen met ouders of verzorgers werken we aan het vinden van een plek in de maatschappij. Je werkt op een positieve manier aan balans en herstel. We geven aandacht aan het ontwikkelen van gezonde relaties. Samen zoeken we naar een zinvolle dagelijkse activiteit. Denk hierbij aan school, werk, dagbesteding en vrije tijd.

Je gaat aan de slag met de klachten die je hebt
Wekelijks bespreek je met je begeleider hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek komen de doelen aan bod die je hebt afgesproken in het behandelplan. Binnen het groepsprogramma werk je aan je persoonlijke doelen. Regelmatig evalueren we deze doelen met jou en je ouders of verzorgers. Soms vindt er ook individuele behandeling plaats. Dan voer je gesprekken met betrokken behandelaren, persoonlijk begeleiders of andere hulpverleners. Ook groepsgesprekken maken deel uit van de behandeling.

Juventum heeft een christelijke identiteit
Je merkt dit door de dag heen aan gewoonten zoals Bijbellezen en bidden rondom de maaltijd, kerkgang en zondagsrust. We gaan met respect om met de verschillende kerkelijke achtergronden. Iedereen neemt vanuit zijn of haar eigen behoefte en geloofsbeleving deel aan de activiteiten. We stimuleren je in het nadenken over jouw persoonlijke geloofsovertuiging. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat je gewend bent vanuit huis.

Juventum is licentiehouder van Geef me de 5
Geef me de 5 is een methodiek, speciaal ontwikkeld voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en kan bovendien ingezet worden voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft. Het doel van de methodiek is om mensen met ASS zoveel mogelijk hun leven te leren leven in plaats van te overleven. De methodiek leert opvoeders, hulpverleners en docenten om de manier van denken van iemand met ASS te begrijpen en op hem af te stemmen waardoor alles voor hem duidelijk en voorspelbaar wordt en er rust ontstaat.

Praktische info

aanmelden
Wil jij behandeling met verblijf bij Juventum? We maken we graag kennis met je. We vertellen je dan wat behandeling met verblijf bij Juventum inhoudt. Dit zijn de 4 stappen die we nemen voordat je bij Juventum komt.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met Juventum voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je een beschikking van de gemeente nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Wij helpen je daarbij. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Je kunt dit ook tijdens het kennismakingsgesprek bij de woning bespreken.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Juventum de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij Juventum komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

Faciliteiten

Juventum is gevestigd in Ede: een stad dichtbij de Hoge Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Een fijne plek voor je kind om te werken aan zijn of haar herstel. Juventum heeft 4 verschillende woongroepen, samengesteld op basis van leeftijd en de mate waarin de jongeren zichzelf kunnen redden.

Je kind krijgt een eigen zit-slaapkamer. Voor de inrichting moet zelf worden gezorgd. Jullie bepalen dus hoe het eruit komt te zien. De woonkamer, keuken, toiletten en douches zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Iedere slaapkamer heeft een internetaansluiting die je mag gebruiken tegen een kleine vergoeding per maand. We bespreken samen met jullie of hier gebruik van mag worden gemaakt. Bezoek is welkom in overleg met de begeleiding.

Openingstijden en spreekuren