Wanneer jouw partner bij Eleos in behandeling is, komt er veel op jou af. Vaak speel je een belangrijke rol in het omgaan met de problemen die je partner ervaart en in het herstel. Maar je kunt ook zelf vragen en zorgen hebben. Weet dan dat Eleos er voor jou is.  

Eleos waardeert en respecteert jouw betrokkenheid bij onze hulpverlening. We staan open voor informatie, signalen en suggesties. En wanneer je daar behoefte aan hebt, bieden we je informatie en ondersteuning. Uiteraard doen we dit binnen wat wettelijk toegestaan is én met toestemming van jouw partner.

Betrokkenheid bij behandeling

Je kunt een belangrijke rol spelen in de behandeling en het herstel van je partner. Daarom betrekken we jou zoveel mogelijk bij de behandeling. Gesprekken en oefeningen met jouw partner kunnen soms onderdeel zijn van onze behandelingen. Dit gebeurt uiteraard alleen als jouw partner hiervoor toestemming geeft.

Familievertrouwenspersoon

Je kunt vragen en zorgen hebben. Over de behandeling of over de problemen die je naaste ervaart. Weet dan dat de familievertrouwenspersoon er voor je is om deze vragen te beantwoorden, om je informatie te geven of om te bemiddelen tussen jou en de hulpverlening. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je hier.

Wil je praten met de familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Peter Brakel (mail naar p.brakel@lsfvp.nl of bel naar 06-25 32 26 05).

Klachten 

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de behandeling of begeleiding die Eleos biedt. Heb je toch een klacht? Vertel het ons. Als naastbetrokkene kun je een klacht indienen wanneer het handelen van Eleos of het nalaten daarvan persoonlijke gevolgen voor je heeft. Ben je het niet eens met de behandeling en begeleiding die je naaste krijgt? Dan kun je alleen een klacht indienen namens en mét toestemming van de cliënt.

Cliëntondersteuning Wlz

Als je partner een Wlz-indicatie heeft, kun je een beroep doen op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt je partner en jou als naaste bij het regelen van allerlei zaken als dat zelf niet (meer) lukt. Je kunt cliëntondersteuning aanvragen via een zorgkantoor of bij een organisatie voor cliëntondersteuning in jouw regio.