ouders en verzorgers

Ouders

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van hun zoon en dochter. Als je zoon of dochter psychische problemen heeft kan dat heel zwaar zijn.

We bieden daarom gezinstherapie aan

Gesprekken en oefeningen met het hele gezin kunnen onderdeel zijn van een behandeling. Bij gezinstherapie krijg je samen met je kind beter zicht op jullie situatie en hoe jullie met elkaar om kunnen gaan.

In een gespreksgroep deel je samen met andere ouders ervaringen

En we geven je uitleg over de problemen die je kind ervaart en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

De verantwoordelijkheid van ouders bij de behandeling van kinderen is leeftijdsgebonden. Dit is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Lees hieronder wat dat inhoudt:

  • Tot het 12e jaar heb je als ouder(s) of verzorgers volledig zeggenschap over de behandeling van je kind. Wij informeren je kind wel, maar jij stemt namens je kind in met de behandelovereenkomst.
  • Tussen de 12 en 16 jaar hebben jij en je kind beiden zeggenschap over de behandeling. Zonder toestemming van je kind is er geen behandeling mogelijk.
  • Kinderen van 16 jaar en ouder zijn juridisch volwassen. Zij mogen zelf beslissen over het behandelplan, maar we streven hierbij naar overeenstemming met de ouder(s). Bij een klinische opname is toestemming als ouder(s) nodig.

Als ouders niet meer samen zijn

Nu kan het zijn dat jullie als ouders niet meer samen zijn door een (aanstaande) scheiding of relatieproblemen. Dit kan veel pijn en moeite in jullie leven hebben gebracht. Mogelijk hebben jij en je voormalige partner geen of weinig contact meer. Misschien is overleg tussen jullie moeizaam door ruzie of onenigheid. Voor de behandeling van jullie kind is het wel van belang dat er overleg en samenwerking is.