ouders en verzorgers

Psychische problemen kunnen het leven van je zoon of dochter behoorlijk lastig maken. Voor jou als ouder of verzorger kan dat zwaar zijn.

Je speelt niet alleen een belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van je kind. Maar je kunt ook zelf te maken krijgen met vragen en zorgen. Weet dan dat Eleos er voor jou is.

Gezinstherapie

Eleos betrekt jou zoveel mogelijk bij de behandeling van je kind. Zo kunnen gesprekken en oefeningen met het hele gezin onderdeel zijn van een behandeling. En in gezinstherapie krijg je samen met je kind beter zicht op jullie situatie en hoe jullie met elkaar om kunnen gaan.

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen deel je samen met andere ouders ervaringen. Daarnaast geven we uitleg over de problemen die je kind ervaart en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid die je als ouders bij de behandeling van je kind hebt is leeftijdsgebonden. Dit is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In hoofdlijnen komt dit op het volgende neer:

  • Tot het 12e jaar heb je als ouder(s) volledig zeggenschap over de behandeling van je kind. Wij informeren je kind wel, maar jij stemt namens je kind in met de behandelovereenkomst.
  • Tussen de 12 en 16 jaar hebben jij en je kind beiden zeggenschap over de behandeling. Zonder toestemming van je kind is er geen behandeling mogelijk. Kinderen van 16 jaar en ouder zijn juridisch volwassen. Zij mogen zelf beslissen over het behandelplan, maar we streven hierbij naar overeenstemming met de ouder(s). Bij een klinische opname is je toestemming als ouder(s) nodig.

Gescheiden?

Bij de behandeling van jullie kind is het belangrijk dat beide ouders betrokken zijn. Door een (aanstaande) scheiding of relatieproblemen kan het zijn dat jullie niet meer samen zijn. Als het nodig is, dan worden hierover met de behandelaar goede afspraken gemaakt.

Familievertrouwenspersoon

Houd je als ouder vragen en zorgen over je kind? Weet dan dat de familievertrouwenspersoon er voor je is om vragen te beantwoorden, om je informatie te geven of om te bemiddelen tussen jou en de hulpverlening. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je hier.

Wil je praten met de familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met dhr. P. Brakel (mail naar p.brakel@lsfvp.nl of bel naar 06-25 32 26 05).