disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.eleos.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

e-mail disclaimer

Een e-mailbericht van Eleos (vanaf een adres met @eleos.nl), inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent, verzoekt Eleos u vriendelijk dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en uit uw systeem te wissen. Eleos wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Het zou fijn zijn als u de afzender van de onjuiste adressering op de hoogte stelt.

informatie

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Mocht u toch informatie tegenkomen die verouderd is, dan kunt u contact met ons opnemen. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. Eleos is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voort vloeit. Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Eleos worden beheert c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Eleos is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan, alsmede voor een juiste werking van de betreffende website.

privacy

Eleos respecteert de privacy van gebruikers van haar website. Het algemene deel van de website kan vrij toegankelijk door gebruikers worden gezocht, zonder dat (persoons-)gegevens over de gebruiker worden opgeslagen. Eleos gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website. De verstrekte persoons- en computergegevens van en door gebruikers worden vertrouwelijk behandeld volgens daarvoor geldende wet- en regelgeving. Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Gegevens worden na schriftelijk verzoek door de gebruiker aan Eleos verwijderd.  Eleos maakt gebruik van beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

cookies

Eleos maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en te beveiligen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website beïnvloeden.

wijzigingen

Eleos behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.