familie en naasten

Wanneer een familielid of naaste bij Eleos in behandeling is, komt er ook veel op jou af. En vaak speel je een belangrijke rol in het omgaan met de problemen die je familielid of naaste ervaart en in het herstel. Maar je kunt ook zelf vragen en zorgen hebben. Weet dan dat Eleos er voor jou is.

Eleos waardeert en respecteert jouw betrokkenheid bij onze hulpverlening. We staan open voor informatie, signalen en suggesties. En wanneer je daar behoefte aan hebt, bieden we je informatie en ondersteuning. Uiteraard doen we dit binnen wat wettelijk toegestaan is én met toestemming van jouw familielid of naaste.

Betrokkenheid bij behandeling

We vinden de sociale omgeving van onze cliënten belangrijk. Daarom betrekken we familie, vrienden of gemeenteleden zoveel mogelijk bij de behandeling. Gesprekken en oefeningen met naasten of familieleden kunnen soms onderdeel zijn van onze behandelingen. Dit gebeurt uiteraard alleen als jij en jouw familielid of naaste hiervoor toestemming geven.

Familievertrouwenspersoon

Je kunt vragen en zorgen hebben. Over de behandeling, of over de problemen die je naaste ervaart. Weet dan dat de familievertrouwenspersoon er voor je is om deze vragen te beantwoorden, om je informatie te geven of om te bemiddelen tussen jou en de hulpverlening. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je hier.

Wil je praten met de familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Peter Brakel (mail naar p.brakel@lsfvp.nl of bel naar 06-25 32 26 05).

Klachten

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de behandeling of begeleiding die Eleos biedt. Heb je toch een klacht? Stuur dan een e-mail naar klachten@eleos.nl. Als naastbetrokkene kun je een klacht indienen wanneer het handelen van Eleos of het nalaten daarvan persoonlijke gevolgen voor je heeft. Ben je het niet eens met de behandeling en begeleiding die je naaste krijgt? Dan kun je alleen een klacht indienen namens en mét toestemming van de cliënt.

Cliëntondersteuning Wlz

Als je naaste een Wlz-indicatie heeft, kun je een beroep doen op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt je naaste en jou bij het regelen van allerlei zaken als dat zelf niet (meer) lukt. Je kunt cliëntondersteuning aanvragen via een zorgkantoor of bij een organisatie voor cliëntondersteuning in jouw regio.