Familie en naasten

Familie en naasten spelen een belangrijke rol in het herstel van psychische klachten. Familie en naasten geven we een plek in hulp die we bieden.

Wij betrekken je bij de hulp waar dat mogelijk is

Bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan. Je kunt zelf ook bij de begeleider of behandelaar aangeven dat je dit graag wilt.

Tijdens de behandeling of begeleiding kun je op verschillende momenten betrokken worden

  • Je kunt aanwezig zijn bij het kennismakingsgesprek en/of voor het intakegesprek.
  • Je kunt betrokken worden bij het opstellen van het behandelplan of begeleidingsplan.
  • Wij kunnen je informatie geven over ondersteuning voor jezelf. Je kunt daarbij denken aan contact met mensen die in dezelfde situatie zitten, informatieve boeken, of cursussen/trainingen.
  • We staan stil bij jouw rol. We bespreken dan bijvoorbeeld of meer betrokkenheid gewenst is.
  • Als je naaste thuis begeleid wordt, of (tijdelijk) bij ons woont, krijg je de gegevens van een contactpersoon.

Als je naaste is opgenomen bij ‘de fontein’

Je kunt dan informatie krijgen over:

  • de opname;
  • een contactpersoon vanuit de afdeling, waar je terecht kunt met vragen;
  • een rondleiding over de afdeling;
  • voor kinderen van cliënten wordt regelmatig een kindermiddag georganiseerd;
  • verlof, overplaatsing of ontslag.

Lees hier meer informatie over je rol als ouder of verzorger bij de behandeling en begeleiding of van je kind.