twee vacatures voor de raad van toezicht

De raad van toezicht van Eleos is op zoek naar twee nieuwe leden. Vanwege het aflopen van de termijn, zoeken we een voorzitter en een lid met het profiel 'identiteit'.

De raad van toezicht heeft de taak toezicht te houden op de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht is samengesteld op grond van profielschetsen, waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden. Vanwege het aflopen van de termijn, ontstaan er twee vacatures. De raad van toezicht zoekt voor beide vacatures leden die midden in de samenleving staan, beschikken over brede maatschappelijke binding en een sterk netwerk. De nieuwe leden onderschrijven de grondslag van Eleos en zijn actief belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Zij hebben daarnaast affiniteit met de breedte van de (kerkelijke) achterban van Eleos en stellen zich hierbij verbindend op. Affiniteit met de ggz-sector geldt als een pré.

Eleos is op zoek naar

een voorzitter voor de raad van toezicht, die

  • beschikt over autoriteit en natuurlijk gezag en een goede gespreks- en sparringpartner is voor de raad van bestuur.
  • ervaring heeft met bestuur en/of toezicht in een organisatie in de publieke sector, bij voorkeur in de zorg.

een algemeen lid (portefeuille identiteit), dat

  • in staat is om vanuit de rol van toezichthouder te oordelen over identiteitsaspecten van bestuursbesluiten.
  • beschikt over inzicht in kwesties die de identiteit van christelijke organisaties raken.
  • bij voorkeur pastorale ervaring heeft.

informatie en contact
Meer informatie over het uitgebreide profiel, de procedure en bezoldiging vindt u op deze pagina.
U kunt solliciteren door een brief met uw persoonlijke motivatie en CV te sturen naar: marianne.linge@eleos.nl.