Symposium over zelfafwijzing in Drachten

“Je kunt tekortschieten en jezelf niet goed genoeg vinden en als gevolg daarvan jezelf afwijzen of veroordelen. ‘Ik voldoe niet, anderen zijn beter dan ik’,” zegt Hanneke Schaap-Jonker. De godsdienstpsycholoog geeft binnenkort in een mini-symposium over zelfafwijzing. “Het Evangelie staat haaks op zelfafwijzing.” Tijdens het symposium gaat zij hier dieper op in en biedt een hoopvol perspectief als antwoord op zelfafwijzing.

Op 7 februari 2019 organiseert Eleos in Drachten een symposium waarin we nadenken over vragen rondom zelfafwijzing in pastoraat en hulpverlening.

Hier vind je meer informatie en kun je jezelf aanmelden!