Sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen

Eleos organiseert vanaf 8 november 2021 een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen. De training is speciaal gericht op kinderen die problemen hebben in het contact met andere kinderen of geen grip hebben op de eigen sociale situatie. Dit kunnen kinderen zijn die de sociale vaardigheden wel in huis hebben, maar ze niet toepassen (om welke reden dan ook), maar ook voor kinderen die in onvoldoende mate over vaardigheden beschikken. De training is ook zeer geschikt voor kinderen die een stoornis hebben in het leggen en onderhouden van contact.

Inhoud training
In de training, die in kleine groepjes van max. 6 kinderen wordt gegeven, oefenen we met sociale vaardigheden in concrete situaties binnen en buiten de trainingsgroep. Het samen oefenen geeft herkenning, steun en plezier. De basisvaardigheden en meer complexe sociale vaardigheden komen in de vorm van thema’s aan de orde, zoals:

  • iets vragen aan een ander en reageren op een weigering;
  • een praatje maken;
  • onderhandelen met een ander die iets anders wil dan jij;
  • Etc.

Ook aspecten als complimenten maken, meeleven met een ander, gevoelens uitdrukken, oogcontact en houding komen aan de orde. Op deze wijze proberen we de kinderen bewuster te maken van hun eigen specifieke wijze van reageren op situaties. Door alternatieven aan te bieden in dergelijke situaties en het leren toepassen van deze gedragsalternatieven wordt er gewerkt aan het vergroten van hun gedragsrepertoire.

Effect training
De training zorg ervoor het zelfbeeld van de kinderen veel positiever is. Het  doel van de training is dan ook het probleemoplossend vermogen van kinderen te vergroten, waardoor de kinderen meer grip op hun eigen situatie kunnen krijgen. Zo krijgen kinderen meer inzicht in hun gedrag en gevoelens waardoor hun zelfvertrouwen en zelfwaardering kan groeien.

Praktische informatie

  • Training vindt plaats in Wierden.
  • Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen.
  • De training bestaat uit 16 bijeenkomsten over een tijdsbestek van 6 maanden (08-11-2021-11-04-2022).
  • Inclusief intake- en eindevaluatie en ouderavonden.
  • Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaatst met ouders en kind.
  • Voor de cursus schaf je een cursusboek aan t.w.v. €35,50.

Meld je kind(eren) aan via onderstaand formulier:

Aanmelden sociale vaardigheidstraining