Pilot Tinybot Tessa, Zorgrobot binnen Eleos, afgerond

Tinybot Tessa is een zorgrobot die verbale begeleiding biedt aan cliënten binnen Eleos. De kwaliteit van zorg staat bij de inzet van Tessa voorop. Het doel van Tessa is enerzijds een cliënt die zelfstandiger is en minder afhankelijk is van begeleiding. Anderzijds gaat het om het vergroten van controle over eigen leven en het vergroten van de eigenwaarde. 

Zowel ondersteunend voor cliënt als begeleiding

Een groot deel van onze cliënten in de woonvormen heeft problemen bij dagstructuur, het nemen van initiatief, het houden van afspraken en zelfzorg. Deze problemen vereisen veel individuele begeleiding.. Dit doet afbreuk aan de zelfstandigheid van de cliënten en begeleiders houden minder tijd over om hun cliënten te ondersteunen bij het werken aan hun herstel.

Sinds 2021 loopt  r daarom op twee woonvormen een pilot met de inzet Tessa. Lees hier wat ervaring is van een cliënt die mee heeft gedaan met de pilot.

  1. Individuele ervaringen pilot

Tijdens een individuele pilot van gedurende twee maanden heeft Eleos Tessa ingezet bij een cliënt die hulp nodig had bij het herinneren van o.a. medicatie en afspraken. Deze aandachtspunten kwamen uit de cliëntvraag om zelfstandiger te worden tijdens de alledaagse dingen. Tessa werd door de cliënt zelf ingesteld en ingezet voor de volgende aandachtspunten:

  • Het op tijd in nemen van medicijnen

Op vaste tijden geeft Tessa aan dat de cliënt medicijnen moet innemen. Om vervolgens om een bevestiging te vragen of de medicijnen zijn ingenomen. Zo houdt ook de begeleiding nog zicht op de daadwerkelijke inname van de medicatie.

  • Herinneringen aan dagelijkse afspraken

Op dagen dat er afspraken staan gepland vraagt Tessa op tijd of de afspraak niet wordt vergeten.

  • Opstaan en naar bed gaan

In de ochtend maakt Tessa de cliënt wakker om vervolgens ‘s avonds cliënt te herinneren om naar bed te gaan. Om ook de eigenwaarde te vergroten zegt Tessa ’s morgens: ‘Goedemorgen schoonheid, kom je uit bed?’

  1. Evaluatie gebruik Tessa

Na de pilot vond er met de cliënt een evaluatie plaats om te toetsen of Tessa heeft geholpen bij cliëntvraag.

  • Herinneren van alledaagse dingen

Tijdens de gehele pilot vergat de cliënt haar medicatie niet meer. Ook bij het herinneren aan afspraken en andere alledaagse dingen zoals naar bed gaan was er veel vooruitgang te zien.

  • Tessa tegen eenzaamheid

Naast het helpen bij de cliëntvraag, bleek Tessa te zorgen voor nog een bijkomstigheid. Omdat Tessa tegen die cliënt praatte, ervaarde zij namelijk een verminderd gevoel van eenzaamheid.

Zelfredzaamheid na de pilot

Na het aflopen van de pilot merkte de cliënt dat een van pilot twee maanden te kort is om vast te houden aan de nieuwe patronen. Daarom zou ze graag Tessa nog langer hebben willen gebruiken. Deze cliënt kan het in ieder geval iedereen aanraden.

Bij Eleos onderzoeken we de langdurige inzetbaarheid van Tinybot Tessa onder onze cliënten. Om zo samen met onze cliënten te werken aan zelfstandigheid en minder afhankelijkheid.