nieuw eleos.nl online

Vanaf vandaag werkt Eleos met een nieuwe website, een herstelondersteunend platform. Deze is opgebouwd vanuit de verschillende vragen die je kunt hebben als je op zoek bent naar informatie, oorzaak of hulp bij klachten die je ervaart. Op deze manier wil Eleos dichtbij je zijn.

Samen met clienten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners, ict- en communicatiedeskundigen en het team  van Pixelpillow hebben we samen gewerkt aan dit herstelondersteunende platform. In onderstaande video leggen wij uit hoe deze website is gebouwd. Daarnaast informeren wij je welke verdere ontwikkelingen je in 2018 van ons mag verwachten.