Lancering online cursus pastoraat bij psychische problemen

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) lanceert in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl de gratis online cursus ‘pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte’.

De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling. Nog regelmatig wordt dit gemist. Pastorale zorg die aansluit bij hun behoeften, kan tegemoetkomen aan dit gemis. Daarom krijgen deelnemers tijdens deze cursus niet alleen de kennis aangereikt maar ook de vaardigheden voor de pastorale omgang met mensen met psychische klachten.

Volg de cursus gratis via www.wwjg.nl/pastoraatenpsychologie

Hier is het studiemateriaal inclusief een handleiding te vinden, net als een introductiefilmpje over de cursus. De cursus is groepsgewijs te volgen, bijvoorbeeld op een kerkelijke toerustingsavond of (inleiding op een) kerkenraadsbijeenkomst. Ook kan de cursus individueel gevolgd worden, waarbij de deelnemer de opdrachten zelfstandig doorwerkt.

Meer informatie over de cursus is te lezen op https://www.kicg.nl/zorginnovaties

Hier vind je meer over de inhoud, de achtergrond en ontwikkeling van de online cursus. Op 7 april 2022 hoopt het Kicg in samenwerking met de TU Kampen een webinar te organiseren. Op dit webinar voor cursisten of andere belangstellenden, worden o.a. vragen van deelnemers over de cursus behandeld. Meer informatie is te vinden op www.wwjg.nl/webinarpastoraat