kabinetsplannen passen bij ‘herstelondersteunende zorg’

Vandaag werd het nieuwe kabinet gepresenteerd en beëdigd. De kabinetsplannen zijn eerder al gepresenteerd in het regeerakkoord. José Geertsema, innovatie-manager bij Eleos, zag dat de kabinetsplannen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) aansluiten bij Eleos’ visie op ggz.

Sinds 2016 is herstelondersteunende zorg een leidend principe voor Eleos. Een bijzondere manier van werken, vertelt José. “Cliënten en zorgverleners hebben elkaar daarbij nodig. Genezing kan wel onderdeel zijn van herstelondersteunende zorg, maar het is hierbij niet leidend. In het proces van herstelondersteunende zorg draait het veel meer om acceptatie van beperkingen en ruimte geven aan mogelijkheden.”

Een nadeel van dit principe is dat het niet gelijk lijkt tot meetbare resultaten. “Daar kunnen cliënten en medewerkers van Eleos best weleens last van hebben. We mogen ook nog wennen aan het leidende principe van herstelondersteunende zorg. Tegelijkertijd zien we dat dit principe steeds meer onderdeel wordt van het DNA van Eleos.”

Het regeerakkoord sluit goed aan op de herstelondersteunende visie van Eleos. “Het is mooi om te zien dat het kabinet ook wil dat mensen met een psychische stoornis zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Het is zo belangrijk om samen stigmatisering tegen te gaan!” Tegelijkertijd is José ook bezorgd: “Nog lang niet elke organisatie heeft de omslag gemaakt om herstelondersteunend te gaan werken. Ook Eleos is pas een jaar op weg, maar we maken stappen in de goede richting.”

Ook op andere manieren is Eleos al aan het werk met de punten die in de kabinetsplannen worden genoemd, vertelt José. “We werken nu bijvoorbeeld aan een zorgplatform, waarop cliënten op een laagdrempelige manier en eerder zorg kunnen ontvangen. Daarmee zorgen we voor kortere wachtlijsten. Ook dit past bij onze herstelondersteunende zorg; we willen cliënten zelf de mogelijkheden geven om direct stappen richting herstel te zetten en hulplijnen in te schakelen.”

“Natuurlijk staan we als Eleos klaar om specifieke zorg te verlenen”, voegt José toe. “Vanuit het principe van herstel willen we mensen niet te lang vasthouden, maar hen ook zeker niet in de kou laten staan!”