Ele­os slaagt weer met vlag en wimpel voor audits

Onlangs zijn er externe audits uitgevoerd voor het behoud van de informatieveiligheid cer­ti­fi­ce­ringen NEN7510 en ISO27001.

Wij zijn trots dat wij de certificaten weer mogen behouden. Hiermee verzekeren wij onze cliënten dat wij privacygevoelige informatie beschermen en daar vertrouwelijk mee omgaan. En dat volgens strikte nationale en internationale normen.

ISO27001 in het kort
De ISO27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. De norm biedt een kader voor het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie in een organisatie. De norm is niet specifiek voor de zorgbranche.

De NEN7510 in het kort
De NEN 7510 in feite een uitbreiding op de eisen uit de ISO 27001. De NEN 7510 beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om op de juiste manier om te kunnen gaan met cliëntgegevens in de zorgsector. De maatregelen zorgen ervoor dat de processen rondom informatiebeveiliging gecontroleerd verlopen en hebben betrekking op alle mogelijke vormen waarin gegevens van cliënten zijn vastgelegd.