Eleos neemt met succes deel aan VIPP GGZ regeling

VIPP GGZ regeling gaat over het beter inzicht geven aan cliënten over hun gezondheid, duidelijkheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Deze regeling zorgt voor meer eigen regie van de cliënt

Het gaat daarbij over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

De VIPP GGZ regeling heeft 3 doelen

  • Betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  • Grotere medicatieveiligheid
  • Meer gebruik van e-health

Eleos nam deel aan de modules A en C. Voor module C loopt op dit moment nog een programma, maar module A is nu afgerond.

Eleos behaalde de audit

Vrijdag 13 mei ontvingen we het definitieve rapport van auditor Meridion. Daarmee toonden we aan dat onze cliënten hun basisgegevens vanuit het EPD kunnen ophalen en inzien in hun eigen MindDistrict omgeving. Cliënten kunnen ook via een zelfgekozen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) de zorginformatie organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om standaard NAW-gegevens, maar ook om eerste contactpersoon en de samenstelling van het Eleos behandelteam.

We zijn trots op het bereikte resultaat

Zo zetten we een mooie stap in het versterken van onze cliënten.