Activiteiten Sorgh overgenomen door Eleos

Op 2 augustus verklaarde de rechtbank van Rotterdam Zorgdetail BV failliet. Zorgdetail BV werkte onder de namen Sorgh en AhinoamSorgh. Op 14 september heeft Eleos de activiteiten overgenomen.

De woonvorm Ahinoam gaat door
Hierdoor is continuïteit van begeleiding van de bewoners geborgd. Ahinoam wordt toegevoegd aan de al bestaande woonvormen van Eleos. In deze BW is nog ruimte voor mensen om begeleid te wonen. Hiervoor is een Wlz-indicatie nodig. Meer informatie daarover vindt u op www.eleos.nl/ahinoam.

Eleos neemt ook de detachering van Sorgh over

Met Sorgh detachering breidt Eleos de detacheringsactiviteiten verder uit. Eleos biedt al in beperkte mate detachering. Denk aan de POH-ggz bij huisartsen of een psycholoog bij Centra voor Jeugd en Gezin. Dit aanbod breiden we nu uit met andere zorgsoorten zoals begeleiding en verpleegkundige zorg. Wij vinden dit een meerwaarde, omdat wij hiermee ook nieuwe medewerkers kunnen winnen voor de christelijke zorg en in kunnen spelen op de trend van flexibilisering op de arbeidsmarkt. www.sorghdetachering.nl.

Een aantal medewerkers maakt de overstap

Zij ontvingen van ons het aanbod om in dienst te komen van Eleos. Wij zijn blij met deze nieuwe collega’s. “Samen met de nieuwe collega’s die overkomen van Sorgh, willen wij als Eleos onze zorg in Oost Nederland (Apeldoorn/Deventer) verder uitbouwen. Deze regio was een witte vlek op de christelijke zorgkaart en op deze manier willen wij zorgen dat christelijke ggz voor iedereen bereikbaar is” aldus Abwin Luteijn, bestuurder van Eleos.”

——————————————————————————————————————-

Noot voor de pers:

Wilt u meer weten over deze overname? Of heeft u andere vragen? Neem contact op met afdeling communicatie van  Eleos. U kunt ons bereiken via telefoonnummer
088-892 13 46 of een mail sturen naar communicatie@eleos.nl.