Zorgen om iemand anders?

Maak jij je zorgen over een ander? Heb je het gevoel dat iemand hulp kan gebruiken, maar dring je niet tot hem of haar door?

Blijf vooral in gesprek met die persoon

Maak de worsteling die je ziet bespreekbaar. Luister, maar (ver)oordeel niet. Dit laatste is soms lastig en kost moeite. Maar vertrouwen is belangrijk om de ander verder te kunnen helpen. Laat merken dat je er voor de persoon bent en vraag wat je voor deze persoon kunt doen. Eventueel kun je zelf ook steun zoeken in jouw omgeving.

Schakel niet zomaar hulp in zonder toestemming van de ander

Wanneer iemand problemen met jou deelt, moet die persoon vaak al een drempel over. Probeer wel samen de stap naar de hulpverlening te maken en de ander hierin te motiveren. Bespreek opties voor hulp. Je kunt ook aanbieden om mee te gaan naar de huisarts of een vertrouwenspersoon.

Kijk eens of het boek Psychische problemen in de familie je helpt

In dit boek staan ervaringsverhalen die veel herkenning en erkenning oproepen bij familieleden en vrienden, die vaak worstelen met schuld, stigma, moedeloosheid, geloofsvragen en rouw. Wanneer zij gesteund worden, kunnen ze beter tot steun zijn voor mensen met psychologische problematiek. Daarvoor zijn ook praktische handreikingen voor contact en zelfzorg opgenomen, die ook heel bruikbaar zijn in het pastoraat.

Je kunt verwijzen naar www.eleos.nl/zelfhulp

Deze zelfhulpmodules zijn ontwikkeld door Eleos. Bij zelfhulp werken mensen online zelfstandig aan (beginnende) psychische klachten. In de zelfhulpmodules staat informatie, stellen we vragen en houd je zelf notities bij. De persoon krijgt de tips en handvatten waarmee hij of zij leert omgaan met zijn of haar klachten.