Scholen

School speelt een belangrijke rol in het leven van een kind of jongere. Maar wat als een leerling psychische problemen ervaart? Hoe kun je hier als school of als leerkracht mee omgaan? En hoe zorg je ervoor dat een leerling de juiste begeleiding krijgt? Wij bieden ondersteuning en werken actief samen met de school.

De school kan een waardevolle bijdrage leveren in de begeleiding of de behandeling

Bijvoorbeeld door rekening te houden met de stoornis van een leerling. Of door informatie te bieden over een kind. Wanneer een kind of jongere bij ons wordt aangemeld, maken we daarom het liefst in een zo snel mogelijk contact met school. Uiteraard doen we dit in overleg én met toestemming van de ouders en het kind of de jongere.

De samenwerking bestaat uit

  • het uitwisselen van informatie over een leerling om een goede probleemanalyse te maken;
  • school betrekken bij het hulpverleningsproces;
  • school informatie en achtergronden bieden bij de problematiek die een leerling ervaart en hoe daarmee om te gaan.

Neem contact met ons

Heb je vragen over aanmelding, verwijzing, wachttijden en inhoud van de behandeling? Neem dan contact op met 1 van onze behandellocaties. Hier bieden we vaak ook andere dienstverlening voor scholen zoals cursussen en lezingen over bepaalde problematiek.