Recht op informatie

Familie en naasten hebben recht op informatie over de behandeling en de opname. We vragen cliënten bij de start van de behandeling of opnamen hoe zij familie en naasten willen betrekken bij de hulp. Soms wil een cliënt dat niet. Dat respecteren we. Toch hebben familie en naasten wel rechten.

Als familie krijg je altijd informatie over

Ook naasten kunnen informatie ontvangen

Naasten zijn mensen uit het sociale netwerk. Bij het sociale netwerk kun je denken aan vrienden, buren, of mensen uit de kerk. Zoals een gemeentelid, een pastoraal werker of een predikant. Eleos vindt het belangrijk dat ook de kerk cliënten kan ondersteunen. In onze hulpverlening geven we daar aandacht aan als dat een wens is van de cliënt.

Voor naasten is ook bovenstaande informatie beschikbaar. We vinden het wel belangrijk dat de cliënt jou noemt als naaste. Jouw naam wordt dan in het dossier neergezet van de cliënt. Jij bent dan de naaste van de cliënt.

Als de cliënt toestemming geeft kun je meer informatie krijgen over de hulp

In overleg met de hulpverlener, kun je hier afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat je geïnformeerd wordt over de behandeldoelen. Of dat je gebeld wordt bij belangrijke wijzigingen in de situatie van je naaste bijvoorbeeld tijdens een opname.

Als je naaste verplichte zorg krijgt

Hij of zij valt dan onder de Wet verplichte ggz (Wvggz). Ook dan heb jij recht op informatie. Hier lees je meer over op de website https://lsfvp.nl/brochure-verplichte-zorg/.