Ervaringsdeskundigen bij Eleos

Ervaringsdeskundigheid heeft een plek bij Eleos. Medewerkers die ervaring hebben gehad met psychische klachten gebruiken hun ervaring om cliënten en mensen die hun traject hebben afgerond te helpen in hun herstelproces.

Hoe zet Eleos ervaringsdeskundigheid in?

 • In herstelgroepen. In een herstelgroep komen (oud)cliënten acht keer bij elkaar om in groepsverband te werken aan herstel. Deze groepen worden geleid door mensen met ervaring in de ggz.
 • In groepstherapie. Ervaringsdeskundigen zijn met regelmaat aanwezig bij groepssessies om vanuit hun ervaring te vertellen over hun ervaring met psychische klachten en hoe ze hoop terugvonden en herstelden.
 • In individuele trajecten. Het is nog toekomstmuziek, maar Eleos werkt eraan om op elk moment van de behandeling ervaringsdeskundigheid een plek te geven. Van een herstelondersteunende intake tot een gesprek wanneer je je therapie of behandeltraject afrondt.
 • In een herstelacademie. Samen met de Hoop ggz, Yulius, Antes en het Leger des Heils heeft Eleos in Dordrecht een herstelacademie opgezet. Hier kun je op allerlei manieren werken aan je herstel. Van het volgen van een cursus over herstel tot een filmmiddag of gezamenlijke maaltijd. Eleos heeft zichzelf ten doel gesteld in de toekomst landelijk activiteiten aan te bieden binnen een herstelacademie. We zijn dus volop in ontwikkeling!

Het werk van ervaringsdeskundigen

Eleos heeft op dit moment drie ervaringsdeskundigen in dienst. Zij coördineren alle werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden op het gebied van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg binnen Eleos. De ervaringsdeskundigen werken samen met een team vrijwilligers, die bijvoorbeeld de herstelgroepen leiden. Deze vrijwilligers zijn getraind voor hun werk door middel van de cursus Werken met Eigen Ervaring. Deze landelijk bekende training is binnen Eleos uitgebreid met lesstof over geloof en zingeving, omdat dat belangrijke thema’s voor ons zijn die een plek moeten krijgen binnen herstel.

Wie zijn de ervaringsdeskundigen van Eleos?

 • Ervaringsdeskundige Trea Elgersma
  Trea Elgersma werkt in het noorden van het land. Ze volgde verschillende therapieën om een aantal traumatische gebeurtenissen te verwerken en een depressie te boven te komen. Toen ze bijna klaar was met haar behandeling wist Trea dat ze iets met haar ervaring wilde doen. “Het werken met mensen en hen te helpen met hun herstel geven mij veel voldoening en energie. Mensen benoemen altijd dat ik zo goed kan luisteren naar wat er tussen de regels door wordt bedoeld, maar misschien niet zo duidelijk wordt gezegd. Hoe moeilijk de weg naar herstel ook lijkt, er zijn altijd manieren om herstel te vinden!” Trea vertelt meer van haar verhaal in een blog op Geloven in Herstel.
 • Ervaringsdeskundige Aline Veenema
  Aline Veenema werkt in het midden van het land. Zij wil graag de er­va­rin­g die zij heeft met haar her­stel, inzetten om anderen te helpen te herstellen. Daarom school­de zij zich om tot Zorg­pro­fes­si­o­nal met Er­va­rings­des­kun­dig­heid.  Niet alleen het inzetten van haar ervaringen, maar juist ook de co­ör­di­ne­ren­de ta­ken slui­ten goed aan bij haar eer­de­re werk­er­va­rin­gen in de zorg- en dienst­ver­le­ning. Of zoals Aline zelf zegt: ‘ Mijn mis­sie is om naast de hui­di­ge mo­ge­lijk­he­den her­stel nog meer on­der de aan­dacht te bren­gen!’
 • Ervaringsdeskundige Marius van der Valk
  Marius van der Valk is ervaringsdeskundige in het zuiden van Nederland. Door traumatische ervaringen in zijn vroege jeugd kampte hij met depressies. Ook in zijn familie en vriendenkring maakte hij van dichtbij mee wat psychische klachten met een mens kunnen doen. “Mijn bewogenheid met jongeren en ouderen die psychisch in de knel zitten, zorgt ervoor dat ik dit werk wil doen. Ik heb zelf ervaren dat het zin heeft om door te gaan, hoe donker het ook is. Waar je ook in zit: het is geen verloren strijd! Je bent het waard om te blijven vechten, en wat ik iedereen wil meegeven: je hoeft het niet alleen te doen.” Marius vertelt over zijn herstel van depressie in een blog op Geloven in Herstel.
 • Ervaringsdeskundige Manja Kersing
  Manja Kersing is ervaringsdeskundige in regio Noord, locatie Zwolle en Lelystad. Vanaf 1 juni 2023 werkt Manja als coördinator ervaringsdeskundige. Dit nadat zij een aantal jaren als vrijwillig ervaringswerker bij Eleos heeft gewerkt. Ze volgt hierbij haar hart om haar eigen ervaring in te zetten voor een ander, naast haar ervaring met coördineren. Manja zet ervaring in om mensen te bemoedigen, hen stap voor stap te laten ervaren dat zij waardevol en van betekenis zijn, waardoor mensen groeien in eigenwaarde. Herstel is zeker ook hoop. Hoop dat je uit de diepe put kunt komen en op weg mag gaan. Manja vertelt haar herstelverhaal in de podcast ‘verbindende verhalen’ van Eleos.

Contact met de ervaringsdeskundigen?

Wil je in contact komen met de ervaringsdeskundigen van Eleos? Ze zijn bereikbaar via herstel@eleos.nl.