Schema- en traumagroep

Bij behandelcentrum ‘de fontein’ (afdeling De Spreng) kun je terecht bij de Schema- en traumagroep. In deze groepstherapie combineren we schematherapie met traumabehandeling. Het doel van de behandeling is dat de klachten van je persoonlijkheidsproblematiek verminderen, net als de bijkomende problemen zoals traumaklachten (PTSS), depressie en angst- en stemmingsproblemen.

Voor wie is deze behandeling?

Deze groep is bedoeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, die daarnaast problemen ervaren zoals trauma (PTSS), depressie, angst– en stemmingsproblemen. Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, heb je vaak last van hardnekkige en terugkerende patronen in je denken, voelen en doen. Deze patronen hebben een grote impact op de manier waarop je naar jezelf kijkt. Ook de relaties die je met anderen hebt zijn door je persoonlijkheidsstoornis soms complex. Bekende voorbeelden van persoonlijkheidsstoornissen zijn borderline, een narcistische persoonlijkheidsstoornis en dwangmatige of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De meeste mensen zoeken hulp vanwege de verschijnselen die ze hebben zoals angstklachten of relatieproblemen.

Deze behandeling is voor jou bedoeld als je:

 • een persoonlijkheidsstoornis hebt;
 • bijkomende problemen ervaart, zoals traumaklachten, depressie en angst;
 • dagelijks ernstige problemen ervaart door je persoonlijkheidsstoornis, zoals relatieproblemen of angstklachten.
 • Eerdere behandeling onvoldoende jou geholpen hebben.

Wat houdt de behandeling in?

De behandeling in de schema- en traumagroep is intensief en duurt 6 maanden.  Je wordt in deze periode opgenomen in ‘de fontein’. Tijdens de opname ga je intensief aan de slag met je persoonlijkheidsstoornis en bijkomende problemen.

In de Schema-en traumagroep maken we een onderscheid tussen psychotherapeutische behandeling en de leefgroep. In de psychotherapie gaan via groepstherapie aan de slag met de patronen en ervaringen uit je verleden die de problemen veroorzaken. In de behandeling staat het verbeteren van jouw functioneren in het dagelijkse leven centraal. In de leefgroep verblijf je de eerste vier maanden van de opname van maandag- tot zaterdagochtend. In deze leefgroep eet je, kook je, heb je de dagsluiting, ontspan je en bespreek je je weekenden.

Mogelijke effecten van de behandeling

De Schema- en traumagroep helpt je om met je klachten om te gaan en er minder last van te hebben. Deze behandeling heeft een grote invloed op jou als persoon en je functioneren in het dagelijks leven. Mogelijke effecten van de behandeling zijn:

 • Je snapt beter waarom je vaak doet zoals je doet en hebt daardoor meer grip op jezelf.
 • Je kunt makkelijker contact leggen met anderen en voelt je wat meer ontspannen.
 • Je krijgt meer contact met je gevoelens en leert ze beter te onderscheiden/benoemen.
 • Je leert je gevoelens beter te uiten naar je omgeving, waardoor relaties zich kunnen verdiepen.
 • Je leert minder te eisen van jezelf en anderen.
 • Je kunt beter omgaan met waardering, kritiek en conflicten.
 • Je hebt nare en traumatische gebeurtenissen kunnen verwerken
 • Klachten van depressie, angst en paniek  nemen af of verdwijnen.
 • Je leert moeilijke zaken uit je verleden te verwerken en er beter mee om te gaan.