Intensief Klinische Groep (IKG)

Bij behandelcentrum ‘de fontein’ (afdeling De Spreng) kun je terecht bij de Intensief klinische groep. In deze groepstherapie gaan we 6 maanden aan de slag met onderliggende patronen van je persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van de behandeling is dat de klachten van je persoonlijkheidsproblematiek verminderen.

Voor wie is deze behandeling

Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, loop je vaak tegen dezelfde dingen aan in je leven. Je hebt hardnekkige, terugkerende patronen in je denken, voelen en doen. Deze zijn al ontstaan in je vroege kindertijd en komen steeds weer terug. Ze hebben een grote impact op de manier hoe jij naar jezelf kijkt. Ook relaties die je met anderen hebt zijn door je persoonlijkheidsstoornis soms ingewikkeld.

Deze behandeling is voor jou bedoeld als je:

  • Een persoonlijkheidsstoornis hebt
  • Dagelijks ernstige problemen ervaart door je persoonlijkheidsstoornis, zoals relatieproblemen of angstklachten.
  • Met ambulante behandeling niet verder komt en een intensieve vorm van hulp zoekt

Wat houdt de behandeling in?

De behandeling in de Intensief klinische groep is intensief en duurt 6 maanden. Doordeweeks ben je in ‘de fontein’, en in de weekenden ga je naar huis. In de behandeling onderzoeken en bespreken we de wisselwerking tussen geloof, zingeving en jouw problematiek. Tijdens de opname ga je intensief aan de slag met je persoonlijkheidsstoornis en onderliggende patronen en schema’s. Dit doen we door middel van Schematherapie.

Met een ‘schema’ bedoelen we de valkuilen waar je in terecht kan komen. Deze vinden hun oorsprong in je vroege jeugd (basisschool leeftijd). Een aantal voorbeelden van schema’s die we met regelmaat terugzien zijn: het idee verlaten te worden, te falen en mislukken, hoge eisen stellen, je minderwaardig voelen of wantrouwen richting anderen.

Gezonde stem
Als je deze schema’s herkent, helpt het je om verschillende delen en stemmen in jezelf te herkennen en erkennen. Het uiteindelijke doel is om je in 6 maanden te helpen de gezonde stem in jezelf te versterken. Deze gezonde stem noemen we ook wel de Gezond volwassene. Vanuit de Gezond Volwassene leer je op een goede manier te zorgen voor het kwetsbare deel in jezelf. Je leert de kritische stemmen in jezelf herkennen. Ook ontdek je hoe jij je op een goede manier kunt verbinden met mensen om je heen.

De groepsbehandelingen maar ook het samen leven op de leefgroep maken dat patronen vaak sneller zichtbaar worden en ook dat je kunt oefenen met nieuw gedrag. De behandeling maakt gebruik van verbale therapieën maar ook non-verbaal: psychomotorische therapie, creatieve therapie en muziektherapie.

Mogelijke effecten van de behandeling

De Intensief klinische groep helpt je om met je klachten om te gaan en er minder last van te hebben. Je leert onderliggende patronen te herkennen en hiermee om te gaan. Deze behandeling heeft een grote invloed op jou als persoon en je functioneren in het dagelijks leven. Mogelijke effecten van de behandeling zijn:

  • Je snapt beter waarom je vaak doet zoals je doet en hebt daardoor meer grip op jezelf.
  • Je kunt makkelijker contact leggen met anderen en voelt je wat meer ontspannen.
  • Je krijgt meer contact met je gevoelens en leert ze beter te onderscheiden/benoemen.
  • Je leert je gevoelens beter te uiten naar je omgeving, waardoor relaties zich kunnen verdiepen.
  • Je leert minder te eisen van jezelf en anderen.
  • Je kunt beter omgaan met waardering, kritiek en conflicten.