Individueel ACT

Blijf je vastlopen in negatieve gedachten, emoties en herinneringen? En blijven ze jouw leven bepalen ondanks de behandelingen die je al hebt gevolgd? Weet dan dat Eleos er voor je is. Bijvoorbeeld door je te helpen om de problemen die je ervaart te aanvaarden en hierdoor je klachten te verminderen.

Over ACT

ACT (Acceptance Commitment Therapy) is er voor je wanneer je al langer worstelt met emoties, gedachten en klachten die maar moeilijk te accepteren zijn. Denk aan depressieve gedachten, angststoornissen of chronische pijn. In deze behandeling onderzoek je met een behandelaar van Eleos hoe je hiermee om kunt gaan. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor vervelende ervaringen, door afstand te nemen van je gedachten en meer stil te staan bij wat je echt belangrijk vindt.

Persoonlijke veerkracht

In deze behandeling onderzoek je wat je kwetsbaar én wat je sterkt maakt. Dit doe je in gesprekken en door allerlei oefeningen. Stap voor stap zul je ontdekken wat jij belangrijk vindt in je leven. Wat jouw normen en waarden zijn. Je leert hierdoor om minder te doen wat je eigenlijk niet wilt én om meer te doen wat wel bij je past. Uit onderzoek blijkt dat ACT je persoonlijke veerkracht en eigenwaarde vergroot. En dat je klachten milder en dragelijker worden, omdat je ze leert aanvaarden.