Deeltijdbehandeling jeugd onderwijs

Soms komt het voor dat jongeren steeds minder naar school komen. Bijvoorbeeld omdat ze rondlopen met problemen waar ze zelf en met behulp van hun ouders niet meer uitkomen. Schooluitval kan een blijvend gevolg zijn. Er is intensieve deskundige hulp nodig om hen weer terug naar school te begeleiden.

Bij De Combi in Ede kunnen jongeren terecht voor deeltijdbehandeling, waarbij we ook onderwijs aanbieden.

Deeltijdbehandeling

We bieden een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs aan. Op de behandellocatie in Ede wisselt de jongere dagdelen behandeling af met dagdelen school. We richten ons met de behandeling zowel op de jongere als op het gezin. Gemiddeld duurt de behandeling twaalf weken. De avonden, nachten en weekenden is de jongere gewoon thuis. Het onderwijs wordt in nauw overleg met de eigen school gegeven.

Voor wie?

De deeltijdbehandeling is bedoeld voor jongeren op het voortgezet onderwijs met psychiatrische problemen als angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Alle jongeren met een verwijzing van de huisarts of het jeugdteam kunnen zich aanmelden. Het is belangrijk dat de school van herkomst achter de aanmelding staat. Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, chronische suïcidaliteit of een IQ beneden de 80, is het traject bij De Combi niet passend.

Door wie?

Een multidisciplinair en flexibel inzetbaar team van hulpverleners en docenten van Eleos, De Hoop en RefSVO.