Hulp vanuit de kerk bij psychische problemen

Op woensdag 27 september was er een webinar over wat de kerk kan betekenen bij psychische problemen. En met de kerk bedoelen we niet het gebouw, maar de mensen die samen kerk-zijn. Dit webinar is voor iedereen die iets wil betekenen voor iemand met psychische problemen.

Dit webinar daagt kerken uit om hulp te bieden bij psychische problemen

We zien namelijk dat het kerkelijk netwerk kansen biedt voor herstel. Misschien heeft iemand een steuntje in de rug nodig. Om diensten te bezoeken, weer deel te nemen aan het gemeenteleven of met het pastoraat in gesprek te gaan over geloofsvragen. Ook gezelschap of praktische hulp vanuit de kerkelijke gemeente kan steun geven bij het werken aan herstel van psychische klachten.

Kijk het webinar terug

Dit was een inspirerend programma

  • Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kicg en bijzonder hoogleraar aan de VU, deelt waarom geloof zo belangrijk is om te betrekken bij het herstel van psychische klachten.
  • Mevrouw Thona Klaassen, lid van de Hervormde gemeente Putten, vertelt hoe zij mensen met psychische klachten steunt.
  • Nathan van der Velde, behandelaar bij Eleos, legt uit hoe hij in gesprek met cliënten het netwerk betrekt bij de behandeling.

Handige informatie vind je op www.eleos.nl/kerkelijknetwerk

Kijk op www.eleos.nl/pastoraat als je meer wilt weten over mogelijke samenwerking. Wil je praktische ondersteuning bieden dan is www.eleos.nl/diaconaat de plek waar je meer informatie vindt. En nog meer verdieping of toerusting? Kijk dan op www.eleos.nl/toerusting.