Opleidingsplaats tot psychotherapeut volwassenenzorg – regio Noord

Wil jij opgeleid worden tot psychotherapeut? Wil je werken met de doelgroep volwassenen en jouw christelijke identiteit een rol geven in jouw werk als behandelaar? Lees dan snel verder wat Eleos jou te bieden heeft!

Wat ga je doen?
Als psychotherapeut in opleiding binnen de afdeling volwassenenzorg ben je bezig met het uitvoeren van diagnostiek ten behoeve van psychotherapie indicaties bij volwassenen en hun systemen. Je voert onder begeleiding van ervaren collega’s psychotherapeutische behandelingen uit. Dit zijn zowel individuele als groeps- en systeemtherapieën. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een actieve rol speelt in de beleidsontwikkeling m.b.t. de ontwikkeling en inzet van psychotherapie binnen Eleos.

Wie ben je?

  • Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog of voldoet anderszins aan de toelatingseisen voor de opleiding.
  • Je wilt je graag in de psychotherapeutische discipline verdiepen en bent in staat om aan deze discipline gestalte te geven op diverse vlakken binnen onze organisatie.
  • Je bent gemotiveerd om een investering in jouw loopbaan te doen op het vakgebied van de psychotherapie in de vorm van een opleidingstraject.

Over Eleos
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. De herstelondersteunende visie wordt binnen Eleos breed omarmd en we werken met ervaringsdeskundigen en herstelgroepen. Ons zorgprogramma wordt doorontwikkeld conform actuele inzichten in onlinebehandeling en transdiagnostisch werken. Eleos is tevens praktijkinstelling voor de BIG-geregistreerde beroepen. Er zijn veel opleidingsplaatsen waarvan een aantal in samenwerking met collega instellingen, omdat we graag samenwerken in het opleiden van goede specialisten binnen de (christelijke) ggz en verwante sectoren.

Wat bieden wij?
Gedurende het opleidingstraject biedt Eleos je een leer-/arbeidsovereenkomst of een studieovereenkomst bij jouw huidige contract aan van 20 uur per week in het geval je GZ-psycholoog bent en het opleidingstraject 3 jaar duurt. Voor de andere kandidaten geldt een leer- /arbeidsovereenkomst of een studieovereenkomst bij je huidige contract van 20 uur per week voor de periode van 4 jaar. De mogelijkheid bestaat dat je, naast je aanstelling als opleideling, meer uren wordt aangesteld in de functie waartoe je reeds bent opgeleid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz. Het theoretische deel van de opleiding zal in eigen tijd plaatsvinden. De RINO-opleidingskosten zijn voor rekening van Eleos. Aansluitend aan het opleidingstraject wordt zowel door Eleos als door jou een aanstelling als psychotherapeut bij Eleos beoogd. Binnen Eleos wordt de opleidingsplaats georganiseerd in regio noord. Verdere informatie over de opleiding vind je via: https://www.rinogroep.nl/Psychotherapeut.

Wil je meer weten over deze opleidingsplaats? Neem dan contact op met Wubbo Scholte (klinisch psycholoog en praktijkopleider PT) via wubbo.scholte@eleos.nl of 088-892 13 40.

Solliciteren?
Enthousiast? Solliciteren kan via de ‘Solliciteer direct’ knop op deze pagina. In jouw motivatiebrief lezen we graag wat jouw drijfveren zijn en wat jouw verbinding is met onze christelijke identiteit. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is en verwachten dat onze collega’s daaruit leven en werken.