Klinisch psycholoog (gecombineerd met rol als Regiobeleidspsycholoog, 24-36 uur – regio Noord

Als jij graag de kwaliteit van zorg wilt verbeteren in de zorgketen van Eleos in regio Noord, ga dan deze mooie uitdaging aan als Regiobeleidspsycholoog.

Wat ga je doen?
Eleos is op zoek naar een kandidaat die de uitdagende en invloedrijke rol van Regiobeleidspsycholoog op zich zal nemen. Dit is een taak naast je rol als specialist op onze behandelafdelingen. Je bent verantwoordelijk voor professioneel advies aan de regiodirecteur (regio Noord) over inhoud en kwaliteit van zorg. Samen met de Regiodirecteur vorm je een ambitieus en daadkrachtig team. Je geeft beleidsadvies en wordt betrokken bij de uitvoering van beleid. Dit doe je gezamenlijk met de Regiopsychologen van de andere regio’s en de Geneesheer Directeur, met wie je samen het LIO vormt (Landelijk Inhoudelijk Overleg). Gezamenlijk adviseren jullie het Centraal Management Team over landelijk zorgbeleid. De regio Noord biedt een uitgebreide zorgketen; ambulante behandeling, specialistische begeleiding thuis en woonvormen voor volwassenen. Als Regiopsycholoog geef je leiding aan ontwikkeling en innovatie van dit zorgaanbod. Passend bij jouw werkwijze, mogelijkheden en voorkeur wordt voor deze taak 8 uur per week beschikbaar gesteld.

Naast de rol van Regiobeleidspsycholoog ga je aan de slag als Klinisch psycholoog op onze behandellocaties in regio Noord met als hoofdvestiging Zwolle. Op onze locaties wordt enthousiast samengewerkt in enthousiaste, multidisciplinaire en hoogopgeleide behandelteams. Deze behandelteams werken generalistisch en GBGGZ en SGGZ worden op dezelfde locaties geboden. We behandelen binnen Eleos volgens de richtlijnen en ontwikkelen zorgprogramma’s. Je werkzaamheden bestaan als regiebehandelaar uit het verrichten van intakes, (diagnostische) behandelingen en groepstherapie en je behandelt voornamelijk cliënten met complexe problematiek. Tevens ben je als specialist betrokken in multidisciplinaire overlegvormen.

Verder heb je een belangrijk aandeel in de opleiding van de psychologen in de BIG-geregistreerde beroepen. Afhankelijk van de invulling van de bovenstaande taken kun je ingezet worden als werkbegeleider en mogelijk praktijkopleider van GZ-psychologen, psychotherapeuten of klinisch psychologen binnen de P-opleiding van Eleos. Ook de functie van P-opleider is bespreekbaar.

Wie ben je?
Allereerst ben je een spontane en gedreven collega die de ambitie heeft onderdeel te zijn van en invloed uit te oefenen binnen het regionale managementteam van Eleos. Het is van groot belang dat je een duidelijke visie hebt op zorg- en behandelaanbod en stevig in je schoenen staat. Daarnaast verwachten wij van jou het volgende:

  • Je hebt een BIG-registratie tot klinisch psycholoog.
  • Je bent in staat om je functie als Regiobeleidspsycholoog met bijbehorende verantwoordelijkheden te combineren met je rol als klinisch psycholoog.
  • Je hebt ervaring met het doen van beleidsvoorstellen en het geven van advies richting regiodirectie en regionale stakeholders.
  • Je hebt een positief-kritische houding en weet invloed uit te oefenen waar nodig.
  • Je beschikt over het nodige relativeringsvermogen in een organisatie die continu in ontwikkeling is.
  • Je leeft en werkt vanuit een christelijke identiteit en je ervaart verbondenheid met onze missie.
  • Je bent 24-36 uur per week beschikbaar.

Over Eleos
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. De herstelondersteunende visie wordt binnen Eleos breed omarmd en we werken met ervaringsdeskundigen en herstelgroepen. Ons zorgprogramma wordt doorontwikkeld conform actuele inzichten in onlinebehandeling en transdiagnostisch werken. Eleos is tevens praktijkinstelling voor de BIG-geregistreerde beroepen. Er zijn veel opleidingsplaatsen waarvan een aantal in samenwerking met collega-instellingen omdat we graag samenwerken in het opleiden van o.a. goede psychologen binnen de (christelijke) ggz en verwante sectoren.

Wat bieden we jou?
Naast inhoudelijke uitdaging en afwisselend werk binnen een enthousiast team, biedt Eleos ook goede arbeidsvoorwaarden. We volgen hierin de cao ggz. We bieden een arbeidsovereenkomst voor 24 tot 36 uur per week aan, waarvan 8 uur voor de rol van Regiobeleidspsycholoog. Je wordt voor je werk beloond conform de cao-ggz en ook kennen wij een managementtoeslag. Vanuit het Kennisinstituut christelijke ggz bieden wij een ambitieus opleidingsprogramma o.l.v. Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bert Jaspers, directeur regio Noord via bert.jaspers@eleos.nl of 088-8921859, of met Ewoud de Jong, Geneesheer Directeur Eleos via ewoud.dejong@eleos.nl of 088-8921308.

Solliciteren?
Enthousiast? Solliciteren kan tot donderdag 27 augustus via de ‘Solliciteer direct’ knop op deze pagina. De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagmiddag 9 september. In jouw motivatiebrief lezen we graag wat jouw drijfveren zijn, jouw kwaliteiten en wat jouw verbinding is met onze christelijke identiteit. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is en verwachten dat onze collega’s daaruit leven en werken.