Groepsbegeleider (hbo) 24 uur, Deeltijdbehandeling de Combi (tijdelijk) – Ede

Vind jij het een uitdaging om kinderen te begeleiden die thuiszitten of dreigen uit te vallen op school en daarom behandeling in combinatie met passend onderwijs nodig hebben? In Ede zoeken wij (tijdelijk) een nieuwe collega!

Deeltijdbehandeling de Combi

Begin 2018 is in Ede de deeltijdbehandeling De Combi van start gegaan. Als initiatief van samenwerkingsverbanden voor voortgezet en primair onderwijs (Ref VSO) met de ggz-instellingen Eleos en De Hoop.
De voorziening is bedoeld voor jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen op school en daarom behandeling in combinatie met passend onderwijs nodig hebben. De doelgroep bestaat uit leerlingen met autisme, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen, een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en / of somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.
De deelnemers volgen in de meeste gevallen voortgezet onderwijs, maar leerlingen uit het MBO zijn ook welkom. De groepsgrootte is acht tot tien leerlingen (VMBO-GL/TL tot en met VWO niveau) of vier tot zes leerlingen (VMBO-BB en KB niveau). Deelname aan in deze voorziening is relatief kort, ongeveer 10-12 weken. Het onderwijs wordt in overleg met de school van herkomst bepaald. Deze school zorgt voor de lesmethoden en -materialen.
De behandeling bestaat uit individuele en groepstherapie. Een team van verschillende soorten behandelaren en groepsbegeleiders verzorgen de therapie.

Wat ga je doen?

Het zorg dragen voor een verantwoord behandelklimaat binnen de deeltijd, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding, behandeling en onderwijs optimaal tot zijn recht kunnen komen.

Begeleiden van het groepsproces en groepsactiviteiten. Het kunnen  fungeren als medebehandelaar door  mee te werken in behandelsessies  en door mentorgesprekken te houden met jongeren.

Plaats in de organisatie

  • Gedetacheerd in het samenwerkingsteam dat de deeltijdbehandeling vorm geeft
  • Ontvangt operationeel leiding van de manager van Eleos die gang van zaken regelt
  • Ontvangt functionele aanwijzingen van de aan de Deeltijd verbonden, regiebehandelaar en kinder- en jeugdpsychiater.

Werkzaamheden o.a.

  • Het plannen, coördineren, uitvoeren en rapporteren van individuele en groepsbegeleiding en pedagogisch handelen.
  • Het mede uitvoeren van behandeling
  • Het deelnemen aan multidisciplinair overleg

Wie ben jij?

Ben jij iemand die plezier beleefd aan werken in een groepsdynamisch proces? Die mee-drager van het behandelmilieu kan en wil zijn? Iemand die individuele behandeldoelen en groepsdynamische processen bij elkaar weet te brengen? Een man of vrouw die de empathische confrontatie niet schuwt? Laat het ons dan weten, wij zien er naar uit om met jou kennis te maken! Kom ons team versterken, met jouw betrokkenheid, deskundigheid en lef.

Over Eleos

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

Wat bieden wij jou?

We bieden je een flexibele en afwisselende baan in een enthousiast team. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 24 uur, voor de periode september – december 2020 omdat een collega van ons met zwangerschapsverlof hoopt te gaan. Voor deze functie is inschaling in FWG 50A conform de CAO ggz, van toepassing.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Barry Oostra, regiomanager ambulante behandeling a.i. via barry.oostra@eleos.nl of telefonisch via 088-8921097.

Solliciteren?

Beschik je over een relevante  opleiding, heb je ervaring met het werken met jeugdigen in groepsverband – bij voorkeur binnen de ggz -  en wil je je christelijke geloofsovertuiging handen en voeten geven in je professie, laat het ons weten, we zien er naar uit met je kennis te maken. Solliciteren kan via de knop ‘Solliciteer direct’ op deze pagina.