Zorg voor elkaar

Samen slaan wij de handen ineen tegen eenzaamheid. Omdat wij geloven dat iedereen gezien moet worden.

Waar geloven wij in?

Je weet het niet altijd van elkaar. Je kunt het niet zien aan de buitenkant als iemand zich eenzaam voelt, maar 40% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Juist wanneer sociale contact beperkt zijn wordt dit nog duidelijker. Bijvoorbeeld wanneer je contacten zijn verwaterd in de coronaperiode, of wanneer je depressieve klachten krijgt en contact met anderen moeilijker verloopt. Het kan ook zijn dat je geïsoleerd raakt omdat je je schaamt voor een verslaving of omdat je in je leven met een beperking ondersteuning nodig hebt. Wij zijn er voor je en komen naast je staan.

Samen zijn wij christelijke zorg

Wij geloven in christelijke zorg. Wij zijn er voor je wanneer je extra hulp nodig hebt. Als christelijke zorgorganisaties slaan we de handen ineen en helpen we je graag verder. We vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt en dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Iedereen is de moeite waard en daarom staat bij ons de mens centraal. Lees hieronder bij welke organisatie je terecht kan.

Ontdek de kracht van samenwerking in christelijke zorg

Accolade Zorg

Voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Accolade Zorg, is liefdevolle zorg. Liefdevolle zorg doen we met elkaar. Dagelijks zorgen wij met liefde voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het welzijn van onze cliënten staat voorop, op onze zes locaties en wanneer we bij hen thuiszorg verlenen. Onze christelijke identiteit is de basis voor alles wat wij doen.

www.accoladezorg.nl
info@accoladezorg.nl
030-6973 400

Dit Koningskind

Voor mensen met een beperking en de mensen om hen heen

Dit Koningskind ondersteunt vanuit christelijk perspectief mensen met een beperking en de mensen om hen heen. Zowel thuis, in de kerk en in de samenleving. Dit doen wij door het faciliteren van lotgenotencontact, ontmoetingsdagen en het organiseren van vakanties. We willen elkaar helpen en bemoedigen vanuit de talenten en beperkingen die we allemaal hebben gekregen. Iedereen is onderdeel van Gods Koninkrijk.

www.ditkoningskind.nl
info@ditkoningskind.nl
030 23 63 788

Eleos

Voor mensen met psychische problemen

Eleos is specialist in christelijke geestelijke gezondheidszorg en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

www.eleos.nl
welkom@eleos.nl
088-892 00 10

Schouder aan schouder

‘De naam zegt alles’

Wij werken graag vanuit de overtuiging dat we naast de cliënt staan, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten. Samen koers geven aan het leven en samen doelen realiseren, waarbij de begeleider naast de cliënt loopt. Als het nodig is geven we een duwtje in de rug. Als het nodig is houden we de cliënt uit de wind. En als het goed gaat lopen we samen, schouder aan schouder, op het eigen tempo het levenspad van de cliënt. Dat is in onze ogen waar zorg voor staat. Omdat we schouder aan schouder staan weten we wie de cliënt is, wat de cliënt nodig heeft en waar de cliënt heen wil. Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt van Schouder aan Schouder. Wij bieden; begeleid- en beschermd wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding, ouder-/gezinsbegeleiding, jeugdhulp (thuis en op school) en huiswerkbegeleiding.

www.schouderaanschouder.nl
info@schouderaanschouder.nl
06-52 68 44 76

Terwille

Voor mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie

Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie. Samen gaan we onderweg naar een nieuw perspectief. Eigen regie is daarin belangrijk: het gaat om jouw leven. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Onze identiteit komt naar voren in de manier waarop we mensen willen benaderen: gelijkwaardig, zonder vooroordeel, vanuit liefde en respect. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn!

www.terwille.nl
info@terwille.nl
050-3116226

Iedereen is de moeite waard. Daarom staat bij ons de mens centraal.

Neem contact met ons op

Samenwerkingsverband