Praktische tips voor cliënten in het werken naar herstel

  • Neem de tijd om te werken aan de relatie met je zorgverlener en deel wat jij wilt wanneer jij voldoende ‘klik” ervaart.
  • Bedenk dat Eleos er is voor jou en dat jouw herstel daarin centraal staat, het gaat erom wat jij nodig hebt.
  • Wees je bewust dat je leven, je kwetsbaarheid iets kostbaars is en dat jij jezelf nodig hebt voor herstel. Wees zuinig op jezelf en bewaak daarin je eigen grenzen.
  • Samenwerken aan herstel begint bij vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener, maak bespreekbaar wat je daarvoor nodig hebt. Spreek uit als je je niet begrepen en gehoord voelt, probeer dat er gewoon te laten zijn, zonder dat er iemand gelijk hoeft te hebben of het beter of anders kan doen.
  • Gezien, gehoord en gekend worden draagt bij aan je herstel, dit gaat breder dan de ggz. Probeer indien mogelijk ook een vertrouwenspersoon te vinden binnen je familie, vrienden of kerk.
  • Als je gekwetst bent doordat je niet gehoord bent in je verleden, probeer dan de moed te vinden dat elke dag een nieuwe dag is om een kleine stap te zetten. Jij verandert en je omgeving ook, probeer nieuwe mogelijkheden te zien, ook samen met je zorgverlener.
  • Sinds kort is er ook de Eleos Herstelacademie. Binnen de herstelacademie is het mogelijk om op jouw manier te werken aan je herstel en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.