Vrienden van Eleos

Eleos is op zoek naar vrienden. Vanaf dit najaar gaan we actief op zoek naar mensen met hart voor mensen met psychische problemen. We gaan op zoek naar mensen die ‘de extra’s’ voor onze cliënten mogelijk maken.

In ons werk zijn we financieel afhankelijk van bijdragen van zorgverzekeraars en gemeenten. Het geld dat we van hen ontvangen is specifiek bedoeld voor de behandeling en begeleiding van onze cliënten. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven die we graag willen ontplooien, waar we geen geld voor krijgen. Zoals een klusbus, of een beweegtuin.

Daarom zoeken we mensen die projecten als deze mogelijk willen maken.

Wordt u vriend van Eleos? Kijk voor meer informatie op www.vriendenvaneleos.nl.

Vanaf het najaar van 2018 starten we officieel. Maar u kunt nu al bijdragen aan de klusbus of de beweegtuin via een gift op NL63 ABNA 0929 7179 45 o.v.v. Vrienden van Eleos.

ANBI

Eleos heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Neem voor details hierover contact op met welkom@eleos.nl.

Bank: NL63 ABNA 0929 7179 45 o.v.v. Vrienden van Eleos

RSIN: 808370510