giften

Wil je bijdrage leveren aan de hulpverlening die Eleos biedt? Dan is jouw gift van harte welkom.  

ANBI-status 

Eleos heeft een bescheiden eigen fondsenwerving en beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan Eleos in aanmerking komt voor belastingaftrek. Het RSIN-nummer van Eleos is 808370510.

Bekijk hier ons jaarverslag en de bijbehorende accountantsverklaring.

waaraan besteden we jouw gift? 

De giften die we ontvangen komen ten goede aan de verbetering van de zorg aan onze cliënten. Het gaat om zaken die we anders niet kunnen financieren. Denk aan:

  • de kosten van de opleiding tot gz-psycholoog en klinisch psycholoog van Eleos-medewerkers. 
  • het opleiden van cliënten tot ervaringsdeskundigen. 
  • onderzoek naar geloof en hulpverlening (dit doen we binnen Kennisinstituut christelijke ggz). 
  • leerstoel Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit 
  • preventie 
  • anonieme hulpverlening

een gift overmaken naar Eleos?
Dan kan dit via bankrekeningnummer NL63ABNA0929717945 t.n.v. Stichting Eleos in Amersfoort, met vermelding van ‘gift’. Hartelijk dank!