bestuur & toezicht

Eleos is een grote organisatie. Elke dag zorgen onze medewerkers ervoor dat christelijke ggz landelijk beschikbaar is. Daarbij is ook goed bestuur en toezicht nodig.

Raad van bestuur

Per 1 januari 2018 is dhr. A.W. (Abwin) Luteijn MBA MCM aangesteld als raad van bestuur bij Eleos. Bij de bezoldiging van dhr. Luteijn houdt Eleos zich aan de Wet normering topinkomens (WNT).

Het secretariaat van de raad van bestuur is te bereiken via mail of door te bellen naar 088-892 14 15.

Raad van toezicht

De raad van bestuur wordt gecontroleerd en bijgestaan door de raad van toezicht. Deze bestaat uit:

  • prof. dr. ir. H. Jochemsen (voorzitter, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Wageningen University & Research)
  • dhr. M.W.J. Hoek (advocaat en partner bij Wille Donker Advocaten)
  • dr. M.J. Kater vdm (hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn)
  • dhr. J.C. Moerland (Raad van Bestuur bij CuraMare)
  • dhr. E.J. Preuter  (Partner bij KPMG Nederland)
  • dhr. J.L. Runhaar (huisarts te Harderwijk)

De raad van toezicht heeft binnen Eleos een controlerende functie, maar is ook een waardevol klankbord voor de raad van bestuur. Minimaal vijf keer per jaar komt de raad van toezicht samen met de raad van bestuur. Tijdens deze bijeenkomsten is in het bijzonder aandacht voor financiële controle, kwaliteit & veiligheid en het functioneren van de raad van bestuur.