Terugkomdag de fontein 2019 op 14 september

De terugkomdag is jaarlijks evenement op initiatief van oud-patiënten van de fontein. Tijdens deze dag draait het om ontmoeting, ervaringen delen, herinneringen ophalen en netwerken.

Oud-cliënten zijn van harte uitgenodigd voor deze terugkomdag. De dag is gratis, we houden wel een collecte om de onkosten te dekken. U mag een naastbetrokkene als introducé meenemen.

U kunt zich hier aanmelden.

Programma

10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Welkom en opening
10.45 uur: Lezing door Arie Jan de Lely over het gewone en bijzondere van een psychische aandoening
11.30 uur: Uitwisseling van ervaringen in kleine groepjes
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Activiteit in kleine groepjes – onder leiding van Rien Bogert (tuintherapeut) en David Gerrits (verpleegkundige)
14.30 uur: Afsluiting en terugblik
15.00 uur: Einde

Datum: zaterdag 14 september 2019, 10.00-15.00 uur
Locatie: de fontein, het Koetshuis, Duinweg 1 in Bosch en Duin

U kunt zich tot 7 september aanmelden via het aanmeldformulier. We kunnen maar een beperkte hoeveelheid mensen ontvangen, dus meld u snel aan.