Terugblik Pilot Tessa: Over de hechting tussen mens en Tiny Bot Tessa

Tinybot Tessa, sociale zorgrobot die ondersteuning biedt aan cliënten binnen Eleos, werd in 2021 geïntroduceerd op twee van onze woonvormen. Je leest hier hoe Peter*, één van de deelnemers van de pilot, en een begeleider Tessa hebben ervaren als aanvulling op de behandeling.

Kennismaking Tessa

Peter heeft autisme. Zijn begeleiding is intensief. Om Peter kennis te laten maken met Tessa gaat de zorgrobot samen met een begeleider ‘op bezoek’ bij Peter. Peter reageert aangenaam; de stem van Tessa vindt hij lief en rustgevend.

Tessa is via een app individueel in te stellen. Zo zijn de instellingen aangepast op de behoefte van Peter. Het spreektempo op basis van de verwerkingssnelheid van Peter, de manier van groeten en de non-verbale communicatie. Peter reageert goed op deze instellingen; je ziet dat de hechting tussen mens en Tessa echt vorm begint te krijgen.

Basisstructuur aanbrengen

Tessa stelt dagelijks een aantal gesloten vragen. Bijvoorbeeld om te checken of Peter zijn medicijnen heeft ingenomen en of hij al heeft gegeten. De antwoorden die hij geeft zijn door de begeleiders terug te zien in de app. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld medicijngebruik en eettijden geëvalueerd worden om zo de basisstructuur van Peter te verbeteren.

Voorspelbaarheid en steun

Peter vindt het vervelend wanneer de begeleiding hem onverwachts komt checken. Op zulke momenten vindt hij het lastig om bijvoorbeeld te ‘lezen’ wat een begeleider precies van hem verwacht. Tessa vraagt daarentegen altijd op dezelfde momenten en met dezelfde intonatie wat er van Peter verwacht wordt. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Bovendien voelt Peter zich hierdoor minder eenzaam.

Tessa is inmiddels een basisroutine in het leven van Peter

Aan het begin van elke week kijkt de begeleiding naar de agenda van Peter. Om zo Tessa in te stellen om hem succes te wensen voor een bezoek aan de tandarts of veel plezier te wensen voor een bezoek aan familie. Op de vaste ‘dipmomenten’ van Peter geeft Tessa een compliment, een bemoedigende Bijbeltekst of een herkenbare bemoediging die zijn moeder ook vaak gebruikt.

Terugblik Tessa

De begeleiding van Regenboogh kijkt positief naar de inzet van Tessa. Zo ervaarde Peter:

– Verbeterde algemene welzijn;

– Minder gevoel van eenzaamheid;

– Mentale steun bij alledaagse dingen;

– Een beter gevoel van eigenwaarde.

Bij Eleos onderzoeken we een langdurige inzetbaarheid van Tinybot Tessa onder onze cliënten. Om zo samen met onze cliënten te werken aan zelfstandigheid en minder afhankelijkheid van begeleiding. Wil je meer weten over de inzetbaarheid van Tessa? Neem contact met ons op via kennisteamehealth@eleos.nl

*Peter is een gefingeerde naam