16 december 2019

Nieuwe wet voor verplichte ggz per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 werken we binnen de ggz met een nieuwe wet voor verplichte zorg. Dat is de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die om allerlei redenen verplicht behandeld worden binnen de ggz. Een van de belangrijkste veranderingen van deze wet is dat de verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan plaatsvinden.

Eleos biedt tot 1 januari 2020 de verplichte zorg aan mensen die onder de Bopz vallen. Ook met de ingang van de Wvggz wil Eleos er zijn voor mensen die (tijdelijk) verplichte zorg nodig hebben. Daarom blijft verplichte zorg onderdeel van ons behandelaanbod. Helaas kunnen we niet op al onze locaties verplichte zorg aanbieden. Vanaf 1 januari zullen we met elke cliënt van Eleos die verplichte zorg nodig heeft en zijn/haar netwerk bepalen welke zorg precies nodig is. Daarbij bekijken we ook of de zorg thuis of op een locatie van Eleos plaatsvindt. Wanneer de verplichte zorg thuis kan plaatsvinden, kan Eleos dat meestal niet zelf aanbieden. We bekijken dan met zorgpartners in de regio hoe we deze zorg het beste kunnen bieden.

Soms is het nodig dat iemand verplicht wordt opgenomen. Een verplichte opname kan bij Eleos plaatsvinden in behandelcentrum ‘de fontein’ in Bosch en Duin. Deze locatie is alleen geschikt voor opname van volwassenen. We bieden dan ook geen verplichte zorg aan jongeren.

Cliënten die nu onder de Bopz zorg ontvangen van Eleos, worden geïnformeerd over de overgang naar de Wvggz en wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent. Wil je meer weten over de nieuwe wet en verplichte ggz in het algemeen? Ga dan naar www.dwangindezorg.nl.