Met veel zorgverzekeraars hebben we afspraken gemaakt voor 2024

Elk jaar onderhandelen we met zorgverzekeraars over de budgetten die wij van hen ontvangen voor de zorg die wij cliënten bieden. Dat zijn geen gemakkelijke gesprekken, want de belangen zijn niet altijd gelijk. Zorgverzekeraars willen goede zorg vergoeden voor hun klanten tegen een aantrekkelijk tarief. Eleos wil goede zorg bieden tegen een tarief waarmee we goed kunnen werken.

Voor 2024 hebben we weer afspraken gemaakt met zorgverzekeraars
Met sommige zorgverzekeraars is er al een contract gesloten of een informeel akkoord bereikt. Met andere zorgverzekeraars voeren we nog gesprekken om tot een contract te komen. Een overzicht van waar we nu staan vind je op www.eleos.nl/zorgverzekeraars

Wij gaan voor een contract met een zorgverzekeraar
Gert Schaaij, directeur behandelcentrum ‘de fontein’ en directeur regio Midden a.i., zegt daarover: “Onze cliënten verwachten dat wij die contracten sluiten met zorgverzekeraars. Dat biedt hen rust dat hun zorg betaald wordt. En wij doen er ons uiterste best voor, omdat wij als specialist in christelijke ggz graag goede ggz-zorg willen bieden aan alle cliënten.