15 september 2023

Huis van herstel Kampen geopend

Op 14 september opende wethouder Bernard van de Belt, wethouder gemeente Kampen en Trea Elgersma, coördinator ervaringsdeskundige, het Huis van herstel Kampen. Dat deden zij door samen het bord te onthullen met de naam.

Eleos is al jaren verbonden met Kampen
De verbinding was er door de Koriander, onze locatie voor begeleid wonen. In de afgelopen 2 jaar is die verbindbinding versterkt door het openen van een behandellocatie aan de IJsselkade 37. En nu zetten we een volgende stap. De opening van het Huis van herstel aan de Voorstraat 89 in Kampen. Arjan van Ommeren, directeur Regio Noord van Eleos zegt daarover: “We zitten naast de Koldenhovenpoort– poort vanuit Kampen naar de IJsselkade – een poort is een doorgang – ik hoop dat het Huis van Herstel ook zo’n poort van herstel gaat zijn voor velen!”

Het Huis van herstel is een warme plek om te herstellen
Met het Herstelatelier geven we de gevoelskant van het psychische inleven meer vorm en inhoud door andere manieren van uiten. Als het uiten met woorden minder lukt, is creativiteit soms de poort om te komen bij het gevoel en de emoties. Maar waar ook ruimte is voor een goed gesprek in de Inloop. En waar we onze herstelgroepen gaan draaien. Herstelgroepen waarin 6 tot 8 deelnemers een periode met elkaar optrekken om te werken aan herstel. En Huis van herstel wordt ook het startpunt van de Herstelwandelingen. Neem contact op met onze ervaringswerkers voor informatie of aanmelden via herstel@eleos.nl.

 Bernard van de Belt sprak warme woorden
Hij deelde dat de gemeente Kampen blij is met de samenwerking met Eleos. En dat het Huis van herstel Kampen een bijdrage kan leveren aan het mentaal welbevinden van de inwoners van Kampen. En dat is waar wij als Eleos een bijdrage aan willen geven.