Herstelgroepen bij Eleos

Samen werken aan herstel! Eleos is onlangs begonnen met herstelgroepen. Een herstelgroep is een groep mensen (cliënten of ex-cliënten) die eens per twee weken samenkomt rondom een bepaald thema. In zo’n groep wordt gewerkt aan herstel.

Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat je een persoonlijk hersteldoel kunt formulieren. Bij elke bijeenkomst brengen een paar deelnemers hun persoonlijk hersteldoel in. Daar wordt dan samen naar gekeken en besproken. Je helpt de ander met zijn of haar doel. De basis voor herstelgroepen ligt niet bij hulpverleners: de groepen worden allemaal geleid door ervaringsdeskundigen. Het is een plek waar (ex-)cliënten zélf regie hebben!

Misschien is een herstelgroep wel iets voor jou. Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur een mail naar herstelgroep@eleos.nl.