Hanneke-Schaap Jonker benoemd als bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker (foto) het ambt van bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aanvaard. Ze sprak daarbij de rede 'Herstel, hoop en compassie' uit.

Schaap-Jonker is officieel benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie, vanwege het Kennisinstuut christelijke ggz (De Hoop ggz en Eleos) aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar sprak zij de rede ‘Herstel, hoop en compassie. Contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsychologie’ uit. Deze rede is hier te downloaden.

Eleos feliciteert professor Schaap-Jonker van harte met deze benoeming en de aanvaarding van het ambt.