Eleos tekent de Green Deal Duurzame Zorg

Op 1 juni 2023 tekenden Abwin Luteijn, bestuurder van Eleos en Theo Koopmans, coördinator Duurzaamheid bij Eleos, de Green Deal Duurzame Zorg. Door het ondertekenen van de Green Deal sluit Eleos zich aan bij een netwerk van zorgorganisaties die samenwerken aan duurzame zorg.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de zorgsector bij aan de klimaatcrisis. Daarom werkt de zorgsector aan ‘duurzame zorg’.

5 duurzame doelen

De Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. De gemaakte afspraken worden weergegeven in 5 doelen. Met de ondertekening van de Green Deal zegt Eleos hardop:

  • Zich nog meer in te zetten op gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers;
  • Bewustwording en kennis te vergroten m.b.t. de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid;
  • 55% minder directe CO2-uitstoot te realiseren in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal te zijn in 2050;
  • Primair grondstofgebruik in 2030 met 50% te verminderen t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg te leveren in 2050;
  • De milieubelasting van medicatie(gebruik) te verminderen.

Een logische opdracht voor een christelijke organisatie

Theo Koopmans, coördinator Duurzaamheid bij Eleos: “Als christelijke organisatie zien we het vooral als onze opdracht om goed voor de aarde en voor elkaar te zorgen. Onze grootste uitdaging is draagvlak en continuïteit: om de nodige stappen te zetten en de impact te bereiken die gevraagd wordt, moet echt iedereen meedoen. Daarnaast moet duurzaamheid een vast onderdeel worden van de visie en strategie van de organisatie. Verder zal het, net als voor veel zorgorganisaties, een uitdaging worden om dit financieel voor elkaar te krijgen en tegelijk de zorg betaalbaar te houden.”

Duurzaamheidskick-off in 2023

Het jaar 2023 gebruikt als Eleos als kick-off voor verduurzaming. Onafhankelijke adviseurs voeren per locatie 0-metingen uit om deze vervolgens om te zetten in adviezen en routekaarten waarin de plannen voor verduurzaming per locatie voor de komende jaren worden vastgelegd.