Eleos start training Werken met Eigen Ervaring

Eleos is woensdag 17 juni gestart met het geven van de training Werken met Eigen Ervaring bij Eleos (WMEEE). Deze landelijk bekende training biedt (oud-)cliënten de mogelijkheid te leren hoe ze hun ervaring met psychische klachten in kunnen zetten om anderen te helpen.

Deelnemers aan de training WMEEE krijgen onder meer les in visies op herstel, gesprekstechnieken en communicatie. “Herstel is iets anders dan beter worden”, legt geneesheer-directeur Ewoud de Jong van Eleos uit. “Het is een zoektocht naar wie je bent geworden door jouw ervaring met psychisch lijden en hoe je met die ervaring je leven opnieuw vorm kunt geven.” Als eindopdracht van de WMEEE schrijven de deelnemers hun eigen herstelverhaal, om zo zicht te krijgen op wat hen heeft geholpen te komen waar ze nu staan.

Eleos heeft het bestaande lesmateriaal van de training uitgebreid met leerstof over geloof en zingeving. Omdat dit belangrijke thema’s zijn in de behandeling en begeleiding binnen de christelijke ggz-instelling, wil Eleos er ook in deze training ruimte aan geven. “Ik heb gemerkt in het geven van deze training met een extra E van Eleos dat de thema’s rondom geloof en zingeving een verdieping geven ten opzichte van reguliere cursussen Werken met Eigen Ervaring”, zegt trainer en ervaringsdeskundige Carola Franken. Ze geeft de WMEEE samen met twee ervaringsdeskundigen van Eleos. “Ik kijk er opnieuw erg naar uit om aan de slag te gaan. Ik zie hoe een training als deze bij deelnemers de kijk op een diagnose verandert en bewustwording creëert over hoe je je ervaring kunt inzetten.”

Het is de tweede keer dat Eleos de training WMEEE aanbiedt. Vorig jaar legden elf deelnemers de training met goed gevolg af. Komende woensdag starten veertien nieuwe leerlingen met de training, die vanwege corona online wordt gegeven. Mensen met ervaring met psychische klachten worden binnen Eleos bijvoorbeeld ingezet in het leiden van herstelgroepen. Hierin begeleiden ze groepsgewijs anderen die op dit moment worden behandeld of begeleid omdat ze kampen met psychische klachten.

Eleos vindt de inzet van ervaringsdeskundigheid in hulpverlening belangrijk. Dit jaar zijn er drie ervaringsdeskundigen in dienst gekomen om dit thema handen en voeten te geven binnen de ggz-instelling. “Zij weten hoe het is om aan de andere kant te staan en kunnen als geen ander overbrengen dat er hoop is”, stelt geneesheer-directeur De Jong. Door de training WMEEE bieden we ze mensen die hun ervaring willen inzetten handvatten om anderen te helpen. Dat is een heel belangrijke aanvulling op ons reguliere zorgaanbod.”