22 augustus 2023

Eleos organiseert webinar voor hulp vanuit de kerk bij psychische problemen

Op woensdag 27 september van 19.45 tot 21.30 uur organiseert Eleos een webinar over wat de kerk kan betekenen bij psychische problemen. En met de kerk bedoelen we niet het gebouw, maar de mensen die samen kerk-zijn. Dit webinar is dus voor iedereen die iets wil betekenen voor iemand met psychische problemen.

Dit webinar daagt kerken uit om hulp te bieden bij psychische problemen

We zien namelijk dat het kerkelijk netwerk kansen biedt voor herstel. Misschien heeft iemand een steuntje in de rug nodig. Om diensten te bezoeken, weer deel te nemen aan het gemeenteleven of met het pastoraat in gesprek te gaan over geloofsvragen. Ook gezelschap of praktische hulp vanuit de kerkelijke gemeente kan steun geven bij het werken aan herstel van psychische klachten.

We bieden een inspirerend programma

  • Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kicg en bijzonder hoogleraar aan de VU, deelt waarom geloof zo belangrijk is om te betrekken bij het herstel van psychische klachten.
  • Mevrouw Thona Klaassen, lid van de Hervormde gemeente Putten, vertelt hoe zij mensen met psychische klachten steunt.
  • Een behandelaar van Eleos, legt uit hoe hij/zij in gesprek met cliënten het netwerk betrekt bij de behandeling.

Kijk voor meer informatie een aanmelden op www.eleos.nl/webinar

Kun je er niet bij zijn? Kijk eens op www.eleos.nl/pastoraat als je meer wilt weten over mogelijke samenwerking. Wil je praktische ondersteuning bieden dan is www.eleos.nl/diaconaat de plek waar je meer informatie vindt. En nog meer verdieping of toerusting? Kijk dan op www.eleos.nl/toerusting.