Dankzij e-healthmodule duidelijkheid over wisselwerking geloof en psychische klachten

Christenen die worstelen met vragen rondom de zin van hun lijden, krijgen hier, dankzij een e-healthmodule meer inzicht in. Het Kennisinstituut christelijke ggz ontwikkelde de e-healthmodule ‘Psychische klachten en christelijk geloof’. Deze e-healthmodule biedt ondersteuning in de religieuze zoektocht naar betekenis. Deelnemers die de module volgden, geven aan dat zij nieuwe inzichten hebben gekregen in de invloed van psychische problemen op hun geloofsbeleving en vice versa.

De e-healthmodule werd ontwikkeld voor een wetenschappelijk onderzoek naar religieuze coping. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een randomized controlled trial, een onderzoeksmethode waarbij cliënten worden verdeeld in twee groepen. De ene groep (interventiegroep) volgde tijdens de behandeling de e-healthmodule ‘Psychische klachten en christelijk geloof’, terwijl de andere groep (controlegroep) een vergelijkbaar aantal algemene e-healthmodules kreeg aangeboden. Op drie momenten (start behandeling, na 3 maanden en 6 maanden behandeling) is met een vragenlijst gemeten hoe cliënten zich voelden. Uit het onderzoek blijkt dat het welbevinden bij de interventiegroep is gestegen, terwijl het welbevinden bij de controlegroep geen positieve verandering laat zien.

Cliënten van Eleos kunnen de module ‘Psychische klachten en christelijk geloof’ volgen. Inmiddels hebben ruim 100 mensen de module gevolgd. Ruim zeventig procent van hen geeft aan dat zij meer inzicht heeft gekregen in de samenhang tussen geloof en psychische klachten. Ook is zeventig procent van de deelnemers verder geholpen in hun geloofsworsteling en haalt eenzelfde percentage na het volgen van de module meer steun uit het geloof. Een op de drie deelnemers is meer met anderen in gesprek over hun geloofsworstelingen.

Dankzij de module een positiever Godsbeeld

Veel cliënten kunnen dankzij de e-healthmodule benoemen wat de aard van hun geloofsworsteling is. Voorbeelden hiervan zijn weinig vertrouwen in God of onduidelijkheid over wie God is. Daarnaast geeft een deel van de deelnemers aan dat zij meer inzicht hebben in de gevolgen van hun eigen psychische problematiek of opvoeding op de geloofsbeleving. Voor anderen leidde het volgen van de module tot een betere acceptatie van eigen moeiten. De meeste cliënten gaven aan dat ze meer inzicht hebben in de relatie tussen geloof en gevoel. Dit leidde in veel gevallen tot veranderingen, zoals een positiever Godsbeeld.

Praktische handreikingen en vragenlijsten

Behalve dat deelnemers van de module actief nadenken over hun persoonlijke geloofsworstelingen, krijgen zij ook handreikingen hoe zij hiermee om kunnen gaan. De module bestaat uit zes sessies waarin informatie afgewisseld wordt met opdrachten. In video’s geven ervaringsdeskundigen en professionals meer uitleg.

Het Kennisinstituut christelijke ggz is een gezamenlijk initiatief van Eleos en De Hoop GGZ. Kijk voor meer informatie op www.kicg.nl.